Kontrollerte: Ett kjøretøy ble avskiltet i kontroll ved Stormyra sambruksstasjon. Foto: Statens vegvesen

Avskilting og kjøreforbud

NYHETER: Av 38 kontrollerte tunge kjøretøy måtte Statens vegvesen avskilte ett og gi kjøreforbud til to.

Kontrollen fant sted på Stormyra sambruksstasjon på E10 i Narvik kommune, før oppstigningen til Bjørnfjell.

38 tunge og 4 lette kjøretøy ble kontrollerte.

Resultatet ble at et kjøretøy ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll. To kjøretøy fikk kjøreforbud. Fem kjøretøy hadde tekniske mangler, og det ble skrevet ut to øvrige gebyrer. Statens vegvesen oppdaget både manglende vektårsavgift, manglende kjetting og manglende stopplys på kjøretøyene.

– Det var mye vær igjennom dagen med vind og snø, vi hadde fokus på dekkutrustning og kjetting. 18 vogntog ventet på kontrollplassen på at Bjørnfjell skulle åpne etter nattens uvær. De var fornøyde med å få bruke toalett-fasilitetene i kundeområdet mens de ventet, opplyser Statens vegvesen.

Kontrollerte: Stormyra sambruksstasjon har hatt kontroll av tunge kjøretøy. Foto: Statens vegvesen