annonse

Bakke-Jensen: – Kan ikke legges fram i sin helhet

På vent
På vent: – De konkrete løsningene og ambisjonsnivået med henhold til Andøyas beredskapsrolle skal vurderes som en del av arbeidet med neste langtidsplan for forsvarssektoren, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). (Foto: Forsvaret)

ANDØY: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) antyder at planverket for alliert mottak i all hovedsak vil holdes hemmelig.

Fredrik Sørensen

Tirsdag la regjeringa fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der framkommer det at Andøya flystasjon likevel ikke skal utrangeres og avhendes, i tråd med stortingsvedtaket fra 2016. Tvert imot opplyser regjeringa at Andøya skal ha en beredskapsrolle i framtida, og at Forsvaret skal beholde «noe» av infrastrukturen ved flyplassen. Den militære verdien av Andøya stemples som «høy».

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt har bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svare på når, og i hvilken form, oppdatert planverk for alliert mottak vil bli lagt frem i sin helhet for Stortinget og offentligheten.

Regjeringa kom med en liten orientering om dette i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

I svaret til Huitfeldt antyder Bakke-Jensen at det ikke nødvendigvis kommer så mye mer som offentligheten får tilgang til.

– Forsvarets planverk, inkludert planer for alliert mottak, er høyt gradert, og kan derfor ikke legges frem i sin helhet, skriver Bakke-Jensen.

Statsråden har også svart Une Bastholm (MDG).

Basthold stilte nylig følgende spørsmål til forsvarsministeren:

– Da statsministerens nylig besøkte Andøya, framkom det at NATOs planer om å trene og øve mer i Norge vil få konsekvenser for Andøya Flystasjon. Andøya Flystasjon er vedtatt lagt ned, og de nye maritime overvåkingsflyene skal driftes fra Evenes. Statsministeren poengterte at Andøya Flystasjon ikke skal være en base for aktivitet som er tradisjonell for det norske Forsvaret. Hvilken militær aktivitet er det konkret som planlegges på Andøya Flystasjon?

Til dette svarer Bakke-Jensen følgende:

– Det er riktig at Andøya flystasjon er vedtatt lagt ned, og at det planlegges med at de nye maritime overvåkingsflyene skal driftes fra Evenes. Etterretningstjenesten vil fortsatt ha en tilstedeværelse på Andøya etter at flystasjonen er nedlagt. I tillegg vil Andøya ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker. De konkrete løsningene og ambisjonsnivået med henhold til Andøyas beredskapsrolle skal vurderes som en del av arbeidet med neste langtidsplan for forsvarssektoren.

– Forsvarets behov skal søkes kombinert med sivil næringsvirksomhet på en hensiktsmessig måte. I Granavolden-plattformen har regjeringen presisert at det skal legges til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker. En samhandlingsavtale ble signert mellom etater i forsvarssektoren og Andøya Test Center 21. februar 2019. Dette gir forutsigbarhet og gode rammer for det videre samarbeidet.

annonse