Nordlandssykehuset Bodø. Foto: Tor Johannes Jensen

Bare unntaksvis slipper ledsager til i sykehuset

BODØ: Nordlandssykehuset innfører strengere rutiner for besøk og ledsager ved sykehusene i Bodø fra nå og fram til 14. mars. Bare barn og alvorlig og kritisk syke pasienter kan regne med å ha ledsager med inn.

Som følge av smitteutbruddet i Bodø, innfører Nordlandssykehuset Bodø nå strengere rutiner for besøk og hvem som kan ha med ledsager inn i sykehuset. Reglene gjelder fra i dag – tirsdag 2. mars – til og med 14. mars. Ordningen kan bli forlenget dersom smittesituasjonen i Bodø vedvarer. Gjeldende besøksrutiner i Lofoten og Vesterålen endres ikke.

Besøk

Alle besøk må avtales med avdelingen der pasienter oppholder seg før besøket.

Besøk kan kun mottas til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter. Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen:

Leverandører med nødvendig vareleveranse.

Ledsager

Kun pasienter som har krav på eller særskilt behov for ledsager, kan ta med denne inn i sykehuset. Dette gjelder:

• Barn

• Alvorlig syke pasienter

• Pasienter med fysiske eller psykiske handicap

• Gravide til ultralyd, fødsel og på barsel