Jill Rakel Hjartøy.
Jill Rakel Hjartøy. Foto: Mareno Leonhardsen

– Bedre tannlegeløsning

– Tannlegestrukturen som foreslås nå er bedre enn tidligere forslag, både for folket og for tjenesten, sier fylkestillitsvalgt i Delta Jill Rakel Hjartøy.

Fylkesrådet i Nordland foreslår at både Bø og Lødingen foreslås å beholde offentlig tannlege i egen kommune. Tannpleier og fylkestillitsvalgt i Delta, Jill Rakel Hjartøy sier at tjenesten kan bli god. Utlysing av fulle stillinger kan friste til å søke til klinikkene, sier Hjartøy:

Som et spøkelse

– Delta og Norsk tannpleierforening kjempet mot at tannhelsetjenesten skulle bli overført til kommunene, basert på at det fortsatt skal drives en sterk faglig og robust tjeneste i fylkeskommunene. Denne kampen vant vi, sammen med mange andre.

– I kjølvannet av innstramming i det kommunale inntektssystemet kom også et vedtak om ny klinikkstruktur. Disse to prosessene har ligget over tannhelsetjenesten som et spøkelse de siste årene og skapt mye usikkerhet blant de ansatte og ikke minst befolkningen.

Lang prosess

Det er tidligere startet arbeid i fylkeskommunen for å forbedre og styrke strukturen i fylket, uten at dette har blitt gjennomført med en helhetlig tanke. Gjennom en lang og tidvis vanskelig prosess, har det nå kommet en innstilling på fylkespolitikernes bord som bedre ivaretar kvalitet og et minimum av behov til innbyggerne i Nordland.

Avstander

– Strukturen som nå foreligger vil i mindre grad skape lange reiseveier enn det forslaget som ble lagt frem i oktober -17. Det vil si at det er sett på avstanden befolkningen har til tannklinikkene, og det er prioritert å samlokalisere langt færre klinikker. Tannhelsetjenesten skal tross alt være en oppsøkende tjeneste til de grupper som har et større behov og som har et gratis/ rabattert tilbud. Samtidig skal det være et tilbud til den øvrige befolkningen.

Bedre løsning

– Når det gjelder Vesterålen, er det meget positivt at fylkesrådet innstiller til flere klinikker enn først foreslått. Det er gjennom prosessen påpekt at avstanden er for stor for både Lødingen og Straume, til å kunne samlokaliseres med Sortland. Dette har blitt tatt hensyn til i den endelige saka til fylkestinget, og vi vil jobbe for å få gjennom fylkesrådets innstilling.

Prosentstillinger

– Det må også hensyntas lokalt ved å gjennomføre og tilby hele stillinger på tannklinikkene. Delstillinger og vikariater er ikke med å rekruttere stabilt personell til tjenesten. I dag står ledelsen i en utlysningsprosess på tannlege Straume, 60 prosent Straume og 40 prosent vikariat Sortland, uten aktuelle søkere. I tillegg er det bare halv tannpleier-stilling. Vi kan ikke gjøre tjenesten god med disse prosentstillingene, og det fordres at ledelsen gjør grep for å imøtekomme fylkeskommunens mål og retning.

– Det er ikke tvil om at publikum vil møte tannpleiere i kommunene i framtida, ei yrkesgruppe som i større grad arbeider forebyggende og med alle grupper i befolkninga. Vi ser at med den nye strukturen vil det være behov for et større antall tannpleiere enn det i dag er ansatt. Disse vil jobbe inn mot de grupper som har et tilbud i tannhelsetjenesten og være i førstelinje i tett samarbeid med kommunens helsetjenester, sier fylkestillitsvalgt i Delta, Jill Rakel Hjartøy til Bladet Vesterålen.