Vil til Andøya: Fra venstre: Tobias Øverli (teknologiansvarlig), Jørgen Henriksen (produksjonsansvarlig), Karl Wiik (daglig leder), Benjamin Torvund (økonomiansvarlig) og Eirik Ullenrød (markedsansvarlig). Foto: Pleco Marine

Bedrift fra Kristiansand vil etablere seg på Andøya

ANDØY: Oppstartsbedriften Pleco Marine i Kristiansand undersøker nå mulighetene for etablering av mikroalgeproduksjon på Andøya. Det kan i så fall gi flere nye arbeidsplasser.

Det opplyser selskapet i ei pressemelding mandag ettermiddag.

Pleco Marine søker også støtte fra Samskap til å undersøke mulighetene for etablering på Andøya.

– Regionen er interessant på grunn av god tilgang på næringstomter, og nærhet til både oppdrettere og fiskefôrprodusenter. Behovet for mer bærekraftig og kortreiste fôringredisenser øker kraftig, og bruken av mikroalger i fiskefôr er et av områdene hvor det er mye å gå på, heter det i pressemeldinga.

– Markedet for mikroalger er i sterk vekst, og det vil være nødvendig å benytte seg av alternative omega-3 kilder for å møte etterspørselen uten at det går på bekostning av miljøet, sier daglig leder Karl Wiik.

Landbasert

Pleco Marine ønsker å etablere en landbasert produksjon av råvarer til oppdrettsfôr, og bidra til at distribusjonsleddene for råvarene kortes ned.

– Vi skal utvikle et sirkulært konsept, der CO₂ og avløpsvann fra oppdrettere utnyttes til å produsere næringsstoffer som føres direkte tilbake som råvare i fôr. På denne måten produserer vi et nødvendig næringsstoff på en klimavennlig måte, samtidig som vi reduserer bransjens utslipp, opplyser selskapet.

Det første produktet som utvikles er halvfabrikerte algeprodukter til smolt og skalldyr. Videre skal det fremstilles oljekonsentrater, som kan tilsettes i fiskefôr til laks.

– Å benytte seg av en naturlig kilde til omega-3, er nødvendig for å erstatte dagens animalske omega-3 kilder. 1 tonn mikroalge-produkt kan erstatte fiskeolje fra 60 tonn villfisk, og vi kan dermed bidra til å redusere det globale overfisket. Produktene vil kunne benyttes av fôrprodusenter lokalisert i regionen, og dermed minimere behovet for import av utenlandske råvarer, heter det fra selskapet.

– Ideell lokasjon

Teamet bak bedriften anser Andøya som en ideell lokasjon for Nord-Europas første storskala produksjon av mikroalger.

Karl Wiik er oppvokst på Andenes, og Jørgen Henriksen på Sortland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med seg har de Benjamin Torvund, Tobias Øverli og Eirik Ullenrød som også ser frem til å bli andværinger.

– En potensiell lokalisering i nærheten av Andfjord Salmon kan gi store muligheter for å skape gjensidige driftsfordeler. Det er mange aktuelle lokasjoner for etablering av Pleco Marine i umiddelbar nærhet, og bedriften ønsker å undersøke mulige synergier med andre aktører i regionen, framgår det av pressemeldinga.

Selskapet mener at prosjektet kan skape 8-10 arbeidsplasser på Andøya i løpet av ett år ved etablering, og flere ved videre skalering.

– Vi ser frem til å være en del av regionens spennende fremtid, avslutter markedsansvarlig Eirik Ullenrød.