Bedrifter får betalt for å ta ansatte tilbake fra permittering

Ny ordning: Finansminister Jan Tore Sanner (H). (Arkivfoto)

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021.

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

– Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Målet med denne ordningen er at de som er permittert skal komme raskere i tilbake i jobb. Jeg vil oppfordre alle arbeidsgivere til å sette seg inn i ordningen, vurdere om dette vil treffe dem og om de kan hente ansatte tilbake. Jeg håper dette er det som skal til for en del bedrifter, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldinga fra regjeringen.

Ordningen kan bidra til bedre forutsetninger for ny vekst i mange bedrifter. Den kan gjøre det lettere å hente tilbake ansatte som kan jobbe med å forberede bedriften til at aktiviteten tar seg opp igjen. For andre bedrifter kan ordningen være en mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll eller bedriftsintern opplæring.

Skatteetaten skal forvalte lønnsstøtteordningen.

– ­Søknadsportalen åpner for å ta imot søknader fra 3. mai. Skatteetaten skal gjøre sitt beste for at det skal være enkelt for bedrifter å søke. Vi vil samtidig sørge for god kontroll for å hindre misbruk av ordningen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.