Spør: Marthe Hov Jacobsen i formannskapet. Foto: Inger Merete Elven

Bekymret for mindreårige flyktninger i Sortland

SORTLAND: Høyres Marthe Hov Jacobsen er bekymret for tilbudet til mindreårige flyktninger i Sortland, etter at avdelinga skal ha blitt stengt.

Jacobsen stiller spørsmål til ordføreren om denne saken i formannskapsmøtet torsdag:

– På bakgrunn av at avdelingen for mindreårige flyktninger er stengt på grunn av arbeidsmiljøet ber jeg om en redegjørelse: Hvordan blir de berørte mindreårige flyktingene nå ivaretatt? Hvilke tiltak gjøres på kort sikt for å sikre en god tjeneste? Hva er den videre prosessen? spør hun.