Helse- og omsorgssjef: Marion Celius.

Ber mottagere av hjemmetjeneste være forsiktige

HADSEL: Helse- og omsorgssjefen i Hadsel ber alle som får hjemmetjeneste om å leve som om de er i karantene. Hun oppfordrer til å føre liste over besøk, så det blir lettere å drive smittesporing.

Alle som får hjemmebaserte tjenester i Hadsel har fått brev fra kommunen med informasjon, råd – og ei besøksliste.

– Vi jobber aktivt for å hindre at koronaviruset skal ramme de mest sårbare i samfunnet vårt. Et av tiltakene er å informere de som har hjemmebaserte tjenester, fordi det er en del som tilhører risikogrupper, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i ei pressemelding.

I brevet informerer hun både om hva det innebærer å tilhøre ei risikogruppe og om fornuftige forholdsregler.

Blant annet oppfordrer hun til å unngå å ta imot besøkende med luftveissymptomer eller magesmerter som kan være tegn på koronavirus.

Det er også lagt ved informasjon fra Folkehelseinstituttet, dessuten altså ei en besøksliste som det er frivillig å bruke. Celius understreker at besøkslista skal gjøre det enklere å spore smitte hvis noen skulle bli syk.

– Da er vi nødt til å kartlegge alle den syke har vært i kontakt med, og det kan være et krevende arbeid. Derfor har vi laget besøkslistene som vil gjøre det enklere for oss i en slik situasjon, men dette er altså opp til hver enkelt, sier Celius.

Brevet anbefaler alle som mottar hjemmetjenester om å leve som om de er i karantene, for å beskytte seg best mulig.

– Samtidig understreker vi at det er viktig å leve godt også i denne perioden. Vi skriver også at størsteparten av befolkningen ikke vil bli syke, at sjansen er størst for å få et mildt forløp dersom du blir syk og at vi hele tiden jobber for at de som skulle bli alvorlig syke får god hjelp og behandling, sier Celius.