Konsekvenser: MPA-basen på Evenes blir både ett år forsinket og betydelig dyrere enn Stortinget har godkjent til nå. Foto: Fredrik Sørensen

Ber Stortinget om en halv milliard kroner mer til MPA-hangar på Evenes

ANDØY: Regjeringa ber Stortinget godkjenne ny kostnadsramme for etablering av fasiliteter for de nye maritime patruljeflyene (MPA) på Evenes flystasjon. Forsvarsdepartementet bekrefter også at MPA-basen blir ett år forsinket.

Totalt er kostnadsrammen anbefalt økt med 558 millioner kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

I juli 2016 skulle hangaren koste i overkant av en milliard kroner. I juni i fjor godkjente Stortinget ei økning i kostnadsramma til 1,8 milliarder kroner – og nå ber regjeringa om ei økning på ytterligere en halv milliard.

Årsaken til at regjeringa igjen ber Stortinget om å godkjenne ny kostnadsramme, er nødvendige endringer for unngå turbulens, som ville gå utover blant annet sivil flytrafikk, melder Forsvarsdepartementet på sin egen nettside.

– Merkostnadene er beregnet til 393 millioner kroner, uten ei avsetning for usikkerhet, går det fram.

Ifølge departementet er totalkostnaden for hele utbygginga på Evenes nå på 5,08 milliarder 2020-kroner.

Prosjektet innebærer etablering av en hangar med plass for tre fly, der to plasser er knyttet til vedlikehold, og en til vask av flyene.

– Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter både for flyskvadronen og vedlikeholdsskvadronen, ulike verkstedfasiliteter, teknisk lager, og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr, melder departementet.

– I tilknytning til dette blir det etablert tre plasser for flyoppstilling, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg, går det fram.

– Fasilitetene skulle lokaliseres på en kompakt måte på Forsvarets eiendom helt sør på Evenes flystasjon, parallelt med og på vestsida av eksisterende rullebane. Det ble gjennomført ei ekstern kvalitetssikring av prosjektet i forbindelse med godkjenninga i 2019. Ekstern kvalitetssikrer konkluderte først med at prosjektet kunne videreføres i samsvar med forprosjektet, men etter en ny analyse av blant andre Avinor og Luftfartstilsynet, ble konklusjonen at plasseringa av hangar måtte endres for å tilfredsstille sivile flyoperatørers behov for trygghet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Ny plassering av hangaren førte ifølge Forsvarsdepartementet med seg andre behov for ei annen løsning for avrenning av kjemikalier knyttet til avising av flyene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Totalt er kostnadsramma anbefalt økt med 558 millioner kroner. Arbeidet med å finne ei ny lokalisering av hangaren til de maritime patruljeflyene innebærer ei ferdigstilling sommeren 2023, mot sommeren 2022 slik det opprinnelig var planlagt, melder departementet.

– Forsvaret planlegger å ta i bruk de maritime patruljeflyene fra ei mellomløsning på Evenes fra 1. kvartal 2022 for å starte trening og øving av besetningene så tidlig som mulig. Det er nødvendig for å holde den operative evnen oppe så mye som mulig i overgangen mellom gammel og ny flytype. For å klare de operative leveransene med de nye maritime patruljeflyene er det viktig at den permanente fasiliteten står klar sommeren 2023, opplyser departementet videre.