– Det blir med tungt hjerte jeg avhender dyrene, sier Tiu Similä i Bø, – mest fordi dyrene betyr så mye for så mange.
– Det blir med tungt hjerte jeg avhender dyrene, sier Tiu Similä i Bø, – mest fordi dyrene betyr så mye for så mange. Foto: Mareno Leonhardsen

Bjørkengen ved en skillevei

– Her har skjedd mye magisk på Bjørkengen, men om det ikke dukker opp en stor investor eller lottopremie nå, må jeg kaste inn handkleet og selge mine venner dyrene, sier Tiu Similä i Bø.

– Dette har vært ei ufattelig reise, og møtene med mennesker har vært en rikdom å få med seg. Men alle festtalene om alle tiltak for de svake og vanskeligstilte var nettopp dét: festtaler og politikk - og utstillignsvindu for politikerne i media, slår Tiu fast.

«Vilje viser vei», hesteassistert psykoterapi, «Hest og helse».

– Det var kinderegg, sier Tiu. Idéene var mange, og Tiu var ikke alene om å etablere besøksgård og terapigård i god tro.

Mangfold

– Hvem har hatt tilbud her?

– Oj, det er mange og forskjellige. Ulike grupper som har hatt nytte av tilbudene her. Av den grunn synes jeg det er trist å avvikle drifta.

Store og små har lært om hest og andre dyr, ridning, teknikk og stell. På det meste hadde Tiu 18 hester sjøl, men etter at hun måtte redusere drifta, har hun nå bare halvparten. En av dem er et esel.

– I tillegg eier andre noen hester i stallen. Disse kan fortsatt være her, men mine egne må jeg forsøke å finne nye hjem til, i tida framover.

Brev

En del av de som har hatt tilbud på gården har vært klar over at det går mot stopp. Noen av dem har hatt tilbudet gratis, etter at den offentlige støtten til deres tilbud uteble.

I et felles brev til Bø kommune leser vi oppfordring om å bidra til at tilbudet kan fortsette, og avsenderne forteller at det betyr veldig mye for dem å kunne være på Bjørkengen. Uten navn og avsenders underskifter, fordi dette er vanskeligstilte på hver sine måter.

Noen har foreslått lotteri, andre lager opprop til støtte for Bjørkengen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er hyggelig å høre at jeg betyr noe for mange og har vært til hjelp. Men dette dreier seg om penger, og det skal mye til for å drive en bedrift som dette. 

Ikke kommunalt

– Men Bø kommune er ikke rett adresse, der har de ingen krukke å ta penger av. Det eneste måtte være drahjelp for å få Storting og regjering til å være med på tilbud for de som trenger det. Det har vært en glede å se hvordan mange har fått mestringsfølelse av samværet med dyrene. En 19-åring uten framtidstro, noen lagt opp i 60-årene. Noen som har lagt rusproblemer bak seg. Mange har levd i tiår uten å ha fått noen oppmuntring. Hestene stiller ikke krav til disse, men ser dem som de er, uten å bry seg om bakgrunnen. Vi ser at det virker for mange.

Endret

– Situasjonen var helt annerledes da vi etablerte gården i 2007, forteller TIu.

– Siden har ting endret seg radikalt. Tanken min hadde vært å etablere noe i mindre skala, kanskje en besøksgård. Men da jeg etter et etablererkurs ble nærmest headhuntet til samarbeidsprosjektet «Vilje viser vei» var jeg forespeilet langsiktige og forutsigbare rammer. Dette var et tiltak for mennesker som hadde falt utafor arbeidslivet på grunn av psykiske plager, og var et samarbeid med Nav og Hadsel Asvo. Men etter store investeringer viste rammene seg å bli helt annerledes enn jeg så for meg.

Hadde jeg ant hvordan brukerne skulle bli kastet inn i tidspress og skulle bli stilt for urealistiske krav, skulle jeg aldri gjort de investeringene.

Momskrav

– Og du fikk dessuten et millionkrav som «håndslag» fra staten allerede i starten?

– Ja, et momskrav på en million, på grunn av en bagatell. Jeg manglet noen få titusen i driftsinntekter i byggeåret. Det var selvfølgelig tungt å dra med seg. «Regler», og det var ikke mulig for Skattedirektoratet å dispensere fra.

Effektivt

– Mange har sett at det virker å ha dyr i terapien. Men det viser seg at de som styrer ser på grønn omsorg som ineffektivt. De gruppene jeg styrer med er ikke noen prioritert gruppe for staten, derfor er midlene til slike tiltak redusert. Disse menneskene blir ikke sett på som framtidige ressurser. De blir herset med og satt under press med urimelige krav. Noen later til å tro at bare de blir herset med å miste penger skal de komme inn på et riktig spor. Det er ei skremmende samfunnsutvikling: at avstanden øker mellom de som har noe og de som har fra før. Og dette er mennesker som ikke gir uttrykk for sin misnøye.

Mirakel

– Hva skjer videre nå?

– Jeg skulle ønske det skjedde et mirakel, men det måtte være at regjeringen snur seg og ser det som en plikt å bygge opp mennesker. Det er rikelig forskning som dokumenterer at det vi driver med er nyttig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg har mange hatt glede av å bruke gården som et fritidstilbud og arena for mosjon og samvær, både unge og eldre.