Striden har sitt utgangspunkt i magasinet «Jul i Blåbyen».
Striden har sitt utgangspunkt i magasinet «Jul i Blåbyen».

Bladet Vesterålen brøt god presseskikk

SORTLAND: Pressens Faglige Utvalg slår fast at Bladet Vesterålen har brutt god presseskikk, etter at Vesterålen online klaget avisen inn.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et annonsebilag i Bladet Vesterålen (BLV). På bilagets forside stod det: «Bladet Vesterålen i samarbeid med Sortland Næringsforening». På side 2 ble det opplyst at ansvarlig utgiver var Sortland Næringsforening. Tekst og bilder var produsert av to navngitte redaksjonelle medarbeidere i BLV, uten at det ble opplyst om deres tilknytning til redaksjonen. Bilaget inneholdt ulike tekster og annonser fra næringslivet på Sortland. Tekstene ble også publisert i nettavisen til BLV.

Klager er Vesterålen Online (VOL) som mener bilaget og nettpubliseringene framstår som redaksjonelle, og at BLV har svekket skillet mellom journalistikk og reklame. Det reageres også på at journalister i BLV har produsert tekst og bilder: «Disse har påtatt seg oppdrag for markedsavdelingen eller Sortland Næringsforening. Hvordan skal de to for ettertiden kunne skrive kritisk om Sortland Næringsforening eller de bedrifter som de har omtalt på vegne av Sortland Næringsforening?» Det vises til flere punkter i kap. 2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

BLV avviser klagen og mener bilaget framstår som et åpenbart kommersielt produkt med kommersielt innhold. Avisen mener bilaget er tydelig merket både på forsiden og på side 2, og at både layout, fonter og innhold skiller seg fra BLV. Avisen mener heller ikke at skillet journalistikk/reklame forkludres ved at redaksjonelle medarbeidere står bak bilagets tekst og bilder, da dette åpenbart ikke er journalistikk. Det samme sier avisen om publiseringene på nett.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at redaksjonelle medarbeidere er benyttet i et kommersielt oppdrag for en sentral næringslivsaktør i avisens nedslagsfelt. Etter utvalgets mening er dette en dobbeltrolle som setter journalistikkens integritet og troverdighet i fare. Det er fordi publikum vil kunne stille spørsmål ved om journalistene er uavhengig i forhold som angår denne aktøren i fremtiden. Utvalget viser til 2.2 i VVP: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Etter utvalgets mening fremstår de kommersielle tekstene som redaksjonelle artikler i BLVs nettavis, noe som er et brudd på 2.6 i VVP: «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.»

Heller ikke annonsebilaget mener utvalget fremstår som et åpenbart kommersielt produkt. Utvalget mener den anførte merkingen på bilagets forside og side 2 er uklar, og i seg selv med på å bryte ned skillet mellom reklame og journalistikk. Når også journalister fra BLV har produsert det kommersielle innholdet, blir skillet mellom journalistikk og reklame ytterligere svekket, jf. 2.6 i VVP.

Bladet Vesterålen har brutt god presseskikk på 2.2 og 2.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 27. mars 2019

Alf Bjarne Johnsen,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård,

Liv Ekeberg,

Nina Fjeldheim,

Øyvind Kvalnes,

Kristin Taraldsrud Hoff