Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Andøy 30. april i år. Hun har fortsatt ikke levert hva gjelder ekstraordinær statlig innsats overfor omstillingskommunen lengst nord i Nordland.
Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Andøy 30. april i år. Hun har fortsatt ikke levert hva gjelder ekstraordinær statlig innsats overfor omstillingskommunen lengst nord i Nordland. Foto: Tor Johannes Jensen

Bladet Vesterålen mener | Ansvarsfraskrivelsen

Regjeringens ansvarsfraskrivelse når det gjelder Andøy har vart lenge nok.

Denne uken kom Arbeiderpartiet i mål med sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2020. Forslaget vil naturligvis bli nedstemt i Stortinget, all den tid regjeringen har flertall i nasjonalforsamlingen, men det største opposisjonspartiets prioriteringer er likevel både viktige og interessante.

For tre år siden inngikk Arbeiderpartiet det mye omtalte forsvarsforliket med Solberg-regjeringen, som innebærer nedleggelse av Andøya flystasjon. I praksis var vedtaket som rammet Andøy-samfunnet for tre år siden todelt. Delen som har vært mest omtalt, er den som innebærer at Staten skal ta. Her snakker vi naturligvis om de 350 arbeidsplassene ved Andøya flystasjon. Men vedtaket innebærer også at Staten skal gi, i form av ekstraordinær statlig innsats.

Regjeringen har hatt tre år på seg til å levere på dette. Tre statsbudsjetter. Men Erna Solberg har valgt annerledes. Det er både skuffende og oppsiktsvekkende. Det synes som om hun har nøyd seg med å ta, og ikke er interessert i å gi.

Arbeiderpartiet har hatt ei annen tilnæring til saken. Partiet har i alle sine alternative statsbudsjetter etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon lagt inn ekstraordinær statlig innsats til Andøy. I forslaget til 2020-budsjett, har Arbeiderpartiet lagt inn 30 millioner til å komme i gang med det store havneprosjektet på Andenes, samt 60 millioner for å sikre framdrift for satellittbasen Andøya Spaceport. Der regjeringen løper fra ansvaret, viser Arbeiderpartiet tegn til det motsatte.

I flertallsmerknadene til det omstridte flystasjons-vedtaket, lå det ei forventning om at «regjeringen i perioden frem til 2020 legger til rette for en målrettet omstilling med sikte på i størst mulig grad å minimere de negative effektene for Andøy-samfunnet av nedleggelsen av Andøya flystasjon». 2020 er mindre enn to måneder unna. I Andøy er folketallet allerede på det nivået PWC anslo man skulle nå i 2028, altså etter at flystasjonen er lagt ned. 

Konsekvensene er synlige allerede. Nedgang i folketallet betyr ikke bare færre naboer. Det får også konsekvenser for kommuneøkonomien, i form av millioner tapt i rammeoverføringer fra Staten. Derfor sitter lokalpolitikerne i Andøy nå med et budsjettforslag fra rådmannen som aldri har inkludert flere kutt. Kutt som rammer de som fortsatt vil bo i kommunen, i form av færre sykehjemsplasser, dårligere barnehagetilbud, færre lærere og assistenter i skolen, og mindre bolyst i form av et svekket idretts- og kulturliv.

Erna Solbergs ansvarsfraskrivelse når det gjelder Andøy har vart lenge nok. Regjeringen bør snarest snakke med forlikspartner Arbeiderpartiet – slik at de sammen kan holde det de har lovet.