Mandag er det valgdag. Husk å stemme.
Mandag er det valgdag. Husk å stemme. Foto: Inger Merete Elven

Bladet Vesterålen mener | Bruk stemmeretten din

Noen mener at deres stemme ikke teller. Men er det noe vi har sett i tidligere valg, så er det at mandater kan avgjøres med ytterst små marginer.

Mandag er det din tur til å bestemme hvem som skal ha makten i din kommune, ditt fylke, ditt menighetsråd og ditt bispedømmeråd. Den muligheten bør du gripe med begge hendene.

Vi er mer enn heldige som bor i Norge. Vi tilhører et land som har et velfungerende demokrati, med høy grad av tillit. Vi har ytringsfrihet, pressefrihet og religionsfrihet. Det norske politiske systemet er et representativt demokrati. Det betyr at vi stemmer på partier og representanter, slik at de kan styre å vegne av oss alle.

Stemmeretten er en hardt tilkjempet rettighet, som gradvis er blitt utvidet etter at Norge fikk sin Grunnlov i 1814. Det tok nesten hundre år før stemmeretten ble allmenn. Det skjedde i 1913, da også kvinner fikk stemmerett. Senere er også personer med innvandrerbakgrunn kommet med.

For at de som velges skal ha størst mulig legitimitet i de beslutninger de skal ta, er det viktig at du bruker din rett til å stemme. Et velfungerende demokrati trenger høyest mulig deltakelse.

Dessverre er ikke valgdeltakelsen i Norge særlig høy. Deltakelsen ved kommunevalget i 2015 var på 60,0 prosent. Det var en nedgang på 4,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2011. I de fleste av landets kommuner var det en nedgang fra 2011 til 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne trenden bør vi klare å snu.

I kommunevalget bør det dessuten være ekstra gode grunner for å si sin mening i år. Kampsakene til partiene er mange, og stridstemaene engasjerer. Skolestruktur i Sortland, næringsutvikling og eldreomsorg i Hadsel. Privatisering av kommunale arbeidsplasser i Bø og eiendomsskatt i Øksnes. Sakene har engasjert bredt, og bør føre flere til valgurnene i høst.

Noen mener at deres stemme ikke teller. Men er det noe vi har sett i tidligere valg, så er det at mandater kan avgjøres med ytterst små marginer.

Alle over 18 år har det privilegiet at de kan si sin mening gjennom stemmeseddelen. Hver eneste stemme er viktig, og hver eneste stemme teller. Også din.