Folk fra hele regionen samlet seg til rus-møtet på Myre.
Folk fra hele regionen samlet seg til rus-møtet på Myre. Foto: Trond K. Johansen

Bladet Vesterålen mener | Det angår oss alle

Gode fritidstilbud, gode rollemodeller og pårørende som er engasjert i ungenes hverdag er et godt virkemiddel for å forhindre at unge finner fram til rusen.

Denne uka ble det i Øksnes arrangert et folkemøtet om rus i regi av Øksnes Sanitetsforening og Norsk Narkotikapolitiforening. Det er det andre folkemøtet som avholdes i Øksnes om rus-problemet. Etter en serie artikler om rusproblemene ikke bare i Øksnes, men i hele Vesterålen ble rus virkelig satt på dagsordenen i år. Etter hvert har diskusjonen dabbet noe av, men i Øksnes er det krefter som prisverdig holder et stramt grep om denne viktige saken.

På initiativ fra rustjenesten har det vært avholdt et pårørendemøte om rus, og nå sist et folkemøte.

Budskapet fra både ruskonsulent, narkotikapoliti og lokalt politi er at det er mange som sliter med rus, men at man heldigvis har noenlunde oversikt over miljøene i Vesterålen. Lokalt er politiet åpen om at de fra statsadvokaten har fått beskjed om ikke å prioritere rus-kriminalitet høyest.

Et annet felles budskap er at ansvaret for å bekjempe rusproblematikken ikke alene ligger hos kommunal helsetjeneste eller politiet. Det er et felles ansvar – som alle må ta – og kanskje spesielt foreldre og pårørende. Samtidig mener erfaringskonsulenten i Øksnes at politiet har for knappe ressurser. Det er ikke vanskelig å tenke seg at med større ressurser hadde politiet kunnet prioritere rus i større grad, selv om det fortsatt ikke skal prioriteres høyest. Samtidig kan ikke politiet få med seg alt, og her har samfunnet omkring et ansvar.

Gode fritidstilbud, gode rollemodeller og pårørende som er engasjert i ungenes hverdag er et godt virkemiddel for å forhindre at unge finner fram til rusen.

I årets russerevy på Sortland var det en sketsj hvor fire mødre diskuterte sine respektive barn, og alle som var skyld i at det ikke gikk smertefritt for de unge lovende. Mot slutten av sketsjen kom de til erkjennelsen om at i stedet for å sette sine egne interesser først, så burde de finne ut av hva ungene bedrev tida med. En slik sketsj vitner om at ungdommen har skjønt hva som må til. Russetida er over, og mens de fleste ser tilbake på den med glede, er det noen som vil huske den av helt andre grunner.

Uansett hva det offentlige setter inn av ressurser og hjelpemidler for å bekjempe narkotika og alkohol, er det de nærmeste som først er i stand til å se faresignalene. Skal man få dem med seg må man være der for hverandre – være til stede i barns hverdag – og bry seg.