Vesterålen tingrett, som har kontor på Sortland.
Vesterålen tingrett, som har kontor på Sortland. Foto: Håvard S. Mækelæ

Bladet Vesterålen mener | En trussel mot rettssikkerheten

– At tingrettene i Midtre Hålogaland var på hoggstabben er noe som blant annet advokatforeninga har advart mot lenge.

Tirsdag kom beskjeden som mange som jobber med og i domsstolene har fryktet. Domstolkommisjonen foreslår ei massiv sammenslåing av tingretter og jordskifteretter over hele landet. Totalt dreier det seg om å legge ned to av tre tingretter, fra 60 tingretter til 22. Riktignok med 30 rettssteder. Kommisjonen foreslår også å redusere antallet jordskifteretter fra 34 til 13, med 20 rettssteder.

At tingrettene i Midtre Hålogaland var på hoggstabben er noe som blant annet advokatforeninga har advart mot lenge. Lokalt foreslår nemlig kommisjonen å slå Vesterålen. Trondenes, Lofoten og Ofoten tingretter sammen til Midtre Hålogaland tingrett, med hovedsete i Harstad.

Advokat Trude Marie Wold, som driver sitt advokatfirma fra Sortland, sier til NRK at det til syvende og sist er menneskerettigheter det er snakk om når slike tilbud legges ned og sentraliseres. Wold kommer også med et sentralt poeng – mens næringslivet i regionen blomstrer og utvider sin virksomhet, så svarer myndighetene med å legge ned og sentralisere avgjørende tilbud for bosettinga i distriktene.

Enda mer dramatisk vil den foreslåtte sentraliseringa ramme innbyggerne langs kysten i Finnmark. Der foreslås det nemlig å samle Øst-Finnmark, Hammerfest og Alta tingretter til Ytre Finnmark tingrett, med Alta som nytt hovedrettssted. Her i området kan vi gjerne klage over lange avstander, men det tar minimum seks timer og 40 minutter å kjøre fra Vardø til Alta, og det er under forutsetninga at veiene er åpne for trafikk.

Nok en gang viser regjeringsoppnevnte utvalg at de i realiteten ikke har satt seg inn i utfordringene til folk i distriktene. Utfordringer som er løst ved at tjenestene har vært spredt over hele landet. Det er klart at kommunikasjonslinjene gjør at transporten i Finnmark kan skje på raskere måter enn ved å kjøre bil, men likevel er forslaget som er lagt fram ei massiv sentralisering som vil gjøre hverdagen for ansatte og brukere mye mer utfordrende enn hva den er idag.

Tingrettene står også for kompetansearbeidsplasser i distriktene, og for mange nyutdannede jurister er tingrettene deres første arbeidsplass. Dette fører også til at det trekkes folk ut i distriktene. Konsekvensen dersom disse arbeidsplassene fjernes, kan bli store.

Men verst er det likevel for dem domstolene er til for – innbyggerne. Når tingrettene flytter lengre unna folk, blir det også vanskeligere å bruke den til å løse tvister. Det kan dernest gi seg utslag i sentralisering av juridiske tjenester rundt tingretten – kompetanse både innbyggere og næringsliv har stor nytte av å ha lokalt. Og til sist blir det verre for aktørene i retten som må bruke større deler av arbeidstida på reiser.

Det er lett å få øye på de negative konsekvensene av forslaget. De positive sidene er det vanskeligere å skimte. Nettopp derfor bør forslaget legges bort.