Det er nå klart hvem som tar plass i Andøy kommunestyre for perioden 2019-2023.
Det er nå klart hvem som tar plass i Andøy kommunestyre for perioden 2019-2023. Foto: Fredrik Sørensen

Bladet Vesterålen mener | Et utfordrende tillitsverv

– Det later ikke til at de nye kommunestyrene vil få noen enklere oppgave enn de foregående har hatt.

I disse dager konstitueres de nye kommunestyrene rundt om i landet. Foreløpig er det kun i Øksnes og Lødingen at dette er gjort, men de andre kommunene er klare for å gjøre samme operasjon. Konstitueringsmøtene markerer starten på en ny periode. Enten skal en ny ordfører settes inn, eller så skal sittende ordfører gjenvelges. Det er også mange nye fjes i kommunestyrene.

Å sitte som folkevalgt er ingen enkel oppgave. Det er mye å sette seg inn i, og det tar mye tid. Selv i små kommuner er det mye som skjer, og som skal innom politikernes bord før det endelig kan godkjennes. De folkevalgte skal ta stilling til endringer i sykehjems- og skolestruktur såvel som til omdisponering av eiendommer. Alt like viktig, og det meste skaper engasjement.

Det er ikke alltid en takknemlig oppgave å sitte som folkevalgt. Valgløfter er en ting, og de harde realitetene ofte noe helt annet. Vyer for vekst og utvikling kan bli vanskelig å innfri når de økonomiske rammene tilsier noe helt annet. Da er det politikernes sure oppgave å opptre ansvarlig, og å ta de vanskelige grepene for å sikre at økonomien i kommunen står seg.

Det later ikke til at de nye kommunestyrene vil få noen enklere oppgave enn de foregående har hatt. Regjeringa la nylig fram sitt forslag til statsbudsjett for kommende år. Finansminister Siv Jensen er klar på at kommunene er blitt styrket med titalls milliarder i økte overføringer. At de samme økte overføringene dels blir spist opp av prisstigning, og dels av nye oppgaver som kommunene skal løse, unnlater hun å legge til. Da høres det ikke like gildt ut.

Partifellene ute i distriktene får det stadig tøffere når de skal forsvare regjeringas politikk. Samtidig er ikke de harde realiteter til å komme fra. Når overføringene til fylkeskommunen skrapes til beinet, og nye oppgaver tilføres, så er det klart at det må kuttes. I begynnelsen ble det kuttet på en slik måte at brorparten av oss ikke merket så mye til det, men nå er den tid forbi. Nå forsvinner bussruter som til tross for laber personbefordring, betyr dramatiske forandringer til det negative for enkelte.

Slike endringer vil komme ute i kommunene også, og noen vil kanskje mene at de allerede har skjedd. Sentralisering av skolene er eksempler på dette. Gode bygdeskoler som leverer gode resultater hjelper lite når innsparinga ved å legge dem ned kan sikre eldreomsorg og andre viktige tjenester. Dette vil vi dessverre se mer av i årene som kommer. Til tross for påstander fra regjeringshold om mer handlingsrom for kommunene, er det ikke det inntrykket politikere og tilhørere i kommunestyremøtene har sittet igjen med når økonomisjefene rundt om har redegjort for ståa. Da blir fasiten en helt annen.

Fortsatt leverer kommunene i Vesterålen tilbud som de ikke er pålagt å levere, men når det er blitt kuttet på alle fronter, står de ikke lovpålagte tjenestene for tur. Det er bare å stålsette seg.