Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Arkivfoto

Bladet Vesterålen mener | Når formalitetene stopper arbeidet

Det er flere som kan ta seg på tak for å få problemet med ungdom som stjeler til livs.

Denne uka kunne Bladet Vesterålen fortelle at det er et økende problem med ungdom som stjeler fra butikkene på Sortland. Johnny Grønli forteller at noen av ungdommene han har tatt i å stjele, forteller at det er for å få aksept i vennegjengen at de gjør kjeltring av seg. Dyre klær av riktig merke er blitt avgjørende for å få være med i det gode selskap.

En kan ikke forvente at det er ungdommene selv som skal komme dette problemet til livs. Her må de voksne ta ansvar, på alle hold, og kanskje må man evne å være åpen for å tolke regelverket på en slik måte at man kommer igang med tiltak.

Fra politiet får Bladet Vesterålen opplyst at det er vanskelig å sette igang tiltak all den tid det ikke er inngitt anmeldelser på forholdene. Likevel later det til at det er ei kjent problemstilling både for butikk- og senterdrivere, og for vaktselskapene som patruljerer kjøpesentrene. Da skulle det ikke være vanskelig for politiet å ta en prat med de forskjellige aktørene, slik at man får gjort seg opp et bilde av hva som foregår.

Men det er ikke bare offentlige tjenesteutøvere som må ta seg på tak. Når ungdommene kommer hjem med merkeklær verdt flere tusen kroner, bør kanskje foreldrene spørre seg hvor klærne kommer fra. Er problemet så omfattende som det tegnes et bilde av, er det mange ungdommer i alderen 13 til 17 år som går rundt i dyre klær de ikke har fått tak i på lovlig vis. Det skulle ikke være noe problem for foreldrene å bite seg merke i nye jakker og bukser verdt tusenvis av kroner.

I det norske samfunnet finnes det en rekke tjenester laget for å jobbe med ungdom som kommer i slike uheldige situasjoner. Barnevernet er et opplagt eksempel. Det er ei feiloppfatning at barnevernet utelukkende jobber med barn som har det så trasig heime at de ikke kan bo der. I mange tilfeller handler det like mye om å styre både barn og foreldre inn på en ny og bedre kurs.

Ungdata-undersøkelsen for 2019 tegner et heller trasig bilde av oppvekstmiljøet i Sortland, og en trend med økende butikktyveri blant ungdom er ett av symptomene. Og med bakgrunn i dataene er det lett å se at flere har en jobb å gjøre.

Politiet må evne å ta tak i problemet selv om ikke den formelle anmeldelsen er på plass. Butikkeierne må også ta sitt samfunnsansvar, og sikre seg at saka blir fulgt opp når de tar ungdom i tyveri. Kanskje ikke anmeldelse alltid er rette veien å gå, men det finnes flere veier til Rom. Sist, men ikke minst, tyder det på at det er mange foreldre og foresatte som kan ta seg på tak. Det er flust med idrettslag og andre ungdomstilbud som sikkert ikke sier nei takk til flere voksne frivillige. En grundig prat og oppfølging på heimebane kan også gjøre stor forskjell.

Det skorter ikke på verken fritidstilbud, ungdomsoppfølging og andre offentlige hjelpemidler ment for å skape et godt ungdomsmiljø i Sortland. Men det kan være på tide at både foreldre, politi og andre involverte tar seg sjøl i nakkeskinnet, for her må alle ta seg på tak.