Foto: Illustrasjonsfoto

Bladet Vesterålen mener | Tilbake til Andøya

Torsdag formiddag bekreftet Forsvaret overfor Bladet Vesterålen at basen på Evenes ikke blir ferdig til de nye maritime overvåkningsflyene, Boeing P-8A Poseidon, skal innfases. Stortingsvedtaket fra 2016, hvor Evenes flystasjon ble valgt som fremtidig hovedbase for maritime overvåkningsfly og Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt, sier at de nye flyene skal innfases på Evenes.

Som kjent har utbygginga på Evenes støtt på en rekke utfordringer allerede. Den største er at hangaren som skal huse de nye flyene trolig ikke kan bygges der det opprinnelig er planlagt, fordi hangarens størrelse og utforming vil føre til turbulensproblemer ved innflyvninga. Dette kan igjen påvirke sivil flytrafikk.

Nå vurderer Forsvaret flere alternative baser hvor de nye flyene kan innfases. Andøya er et alternativ, sammen med Bodø og Gardermoen. I tillegg vurderes det om innfasinga kan skje i utlandet.

Det er i dag bare én base for maritime overvåkningsfly i Norge. Det er på Andøya, og her har den vært siden tidlig på 1950-tallet. Infrastrukturen er aldrende, men velfungerende, og det er etter hva Bladet Vesterålen forstår kun små justeringer på eksisterende bygningsmasse som skal til for at man kan ta i mot de nye flyene på Andøya. Til sammenligning ligger Gardermoen, sett hen til oppdraget flyene skal løse, i gal ende av landet. I Bodø er flyplassen foreslått flyttet, for å kunne nyttiggjøre seg arealet til Bodø Hovedflystasjon som ny flyplass, og med det ta rullebane-arealet i bruk som nytt byområde. Med andre ord fremstår Andøya som det soleklart beste alternativet. Her er dessuten kompetansen og fagmiljøet allerede på plass.

Et annet viktig moment er at Andøya flystasjon – som i sin tid ble sterkt støttet av USA og Nato i forbindelse med utbygginga – ved flere anledninger har vært vertskap for amerikanernes P-8-fly. En skulle tro at amerikanerne vet hva de trenger, og de får tydeligvis sine behov tilfredsstilt på Andøya.

Det er allerede klart at prislappen man så for seg da stortingsvedtaket ble gjort, i dag ikke er verdt papiret den er skrevet på. Overskridelsene kan bli store, og befolkning og næringsliv på Andøya kan se langt etter å kunne nyttegjøre seg noe av flystasjonens store areal. Forsvarssjefen anbefaler nemlig å beholde Andøya som reservebase i framtida.

Det er i grunnen lite til ingenting ved forutsetningene fra 2016 som står ved lag i dag, selv om sentrale politikere i Høyre, Frp og Arbeiderpartiet ikke later til å ta dette innover seg. Utfordringene ved utbygginga på Evenes har flere sentrale skikkelser i forsvarsmiljøet advart om lenge. På Andøya vet vi i det minste hva vi har, og hva vi får. Om man starter å utruste en annen base med tanke på å gjøre klart for innfasing av P-8-flyene, må i det minste ingen på Stortinget eller i Forsvaret hevde at kostnadene spiller noen rolle. Det argumentet har ingen verdi lenger.