Sture Pedersen og kommuneoverlege Anders Svensson i Bø, arkivfoto tatt da legen ble kåret til årets Nordlandsdoktor i 2014. Foto: Hilde Jørgensen

Bø-smitten: – Barnehagen skal testes igjen lørdag

BØ: Nærkontakter til Vinje barnehage skal testes igjen lørdag, med sikte på gjenåpning av barnehagen mandag 1. mars, dersom de viser seg smittefrie.

Dette kom fram da ordfører Sture Pedersen torsdag orienterte kommunestyret om korona-situasjonen i kommunen, ut fra smittevernlege Anders Svenssons oppsummering:

Forrige fredag ble det diagnostisert en person med Covid-19 smitte i Bø. Vedkommende ble fulgt opp av helsevesenet og etter smittesporing ble nærkontakter satt i karantene. Smitteutbruddet hadde forgreninger til omsorgsboligene ved Bøheimen og storavdelingen ved Vinje barnehage. For å få oversikt testet vi noe over 70 personer i helga. Sykehjemmet og omsorgsboligene ved Bøheimen ble midlertidig stengt og beboerne i omsorgsboligene satt i karantene. Alle prøver fra omsorgsboligene var negative og Bøheimen åpnet tirsdag denne uken.

Prøver viste at barnehagen var utsatt for smitterisiko og ansatte og barn på storavdelingen ble satt i karantene. Stor-avdelinga ved barnehagen er stengt i karantenetida. Alle nærkontakter skal testes igjen lørdag 26. februar. Når vi får svar på disse prøvene – sannsynligvis mandag 1. mars – kan barnehagen åpne igjen, dersom prøvene er negative: uten smitte.

Barn som er i karantene skal unngå kontakt med andre, også søsken, om det er mulig. Dersom barn, ansatte eller deres familie får symptomer på Covid-19 (forkjølelse, feber, hoste, tungpust, tap av smak og luktsans) skal legekontoret kontaktes så snart som mulig for testing og oppfølging. Det er viktig at familie reduserer antallet nærkontakter i karanteneperioden. Treffe andre så lite som mulig. Slik kan vi sikre at smitten ikke spres.

Vaksinering

– Vaksinering av innbyggerne i Bø har startet. Vi følger prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet som sier at eldre skal vaksineres først.

Prioriteringsliste

• >85

• 75-84

• 65-74 + personer med høy risiko

• 18-64 år + personer med lavere risiko

20% av vaksinedose skal settes av til helsepersonell ved hver vaksinering.

Alle over 65 år har fått invitasjon til å melde seg til vaksinering. Dersom noen over 65 år ikke har meldt seg, kan de fortsatt melde seg til legekontoret, understreker ordføreren.

Med unntak av noen få melder smittevernlegen at Bø er ferdig med vaksinering av alle over 85 år, og har begynt å vaksinere personer mellom 75-84 år. Det gjenstår 141 personer i den gruppen. 207 personer mellom 65 og 74 år har meldt seg til vaksinering. Disse vil bli vaksinert når de over 75 år er ferdigvaksinert, men da vaksinetilgangen er skiftende og usikker kan vi ikke si når det kommer til å skje.

– Vi har fått motstridende beskjed om vi får Astra Zeneca-vaksine neste uke eller ikke. Kanskje får vi vaksiner neste uke. Denne vaksinen er forbeholdt helsepersonell i første omgang.