Brosmeprisen går et halvt hakk  opp. (Illustrasjon)
Brosmeprisen går et halvt hakk opp. (Illustrasjon)

Brosma blir bedre betalt

Norges Råfisklag og fiskeindustrien er enige om nye minstepriser for fisk gjeldende høstsesong. Resultatet er økt minstepris for brosme, og justering i den dynamiske minsteprismodellen for sei.

I sei-modellen ble avstanden ned til den minste vektklassen redusert med 20 øre. Dette innebærer at avstanden mellom den største og den minste vektklassen for sei nå er kr 2,50 for sløyd, hodekappet sei. Årsaken til endringa er betydelig bedring i det konvensjonelle seimarkedet, som har hatt markedsutfordringer de siste årene.

Under prisdrøftelsen er partene også enige om å prøve ut auksjon av fersk fisk en periode framover, – ei spennende omsetningsform, melder Råfisklaget.

Minsteprisene for torsk og hyse var ikke tema under drøftelsene, de følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Fra mandag 16. september 2019 går brosme over to kilo opp 50 øre til 10 kr, mens brosme mellom ett og to kilo også øker med 50 øre til 8 kr.