Til land med dagens fangst. Foto: Torbjørn Jensen

– Bruk båten med vett

– Kos deg i båten i påska, men vær ekstra forsiktig og dra ikke ut på lange turer. Det er rådet fra Kongelig norsk båtforbund og Tryg forsikring.

Påska er sesongstart for mange båteiere, og mange vil bruke båt som alternativ til hytta, på grunn av forbudet mot utenbygds hytteovernatting.

Sikker båt

– Bruk gjerne ekstra tid på å gå over båten i år, slik at båt og motor er i forsvarlig stand, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Sørg for at du kjenner farvannene du skal navigere i. Mange båtskader skyldes motorhavari og feilnavigering, og begge deler er lett å unngå, påpeker Irgens.

Smittevern

– Vi forutsetter at båtfolket bruker båten fornuftig og forholder seg til smitteverntiltak. Bruker du båten som hytte, oppfordrer vi deg til ikke å oppholde deg i en annen kommune enn den du har bosted i. Det er viktig at det er kort vei til det helsetilbudet du sogner til, sier rådgiver Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund, og ber oss holde oss oppdatert på restriksjoner.

Følg reglene

– Vi oppfordrer båtfolket til å følge kommunenes regler og undersøke om aktuelle gjestehavner har noen anbefalinger eller restriksjoner, sier han.

Det er også viktig at man ikke drar ut i båt om man ikke føler seg frisk, og at man søker til land om man skulle føle seg uvel.