Hans Gunnar Hansen og Frode Holdhus fra Nordland fagskole, elektro, på Melbu går i front for et nytt samarbeid mellom fagskoler over hele landet.
Hans Gunnar Hansen og Frode Holdhus fra Nordland fagskole, elektro, på Melbu går i front for et nytt samarbeid mellom fagskoler over hele landet.

Bruker 50-årsjubileum til å gå i front

Fagskolen i elektro på Melbu går foran i et nasjonalt samarbeid mellom norske elektro-fagskoler.

Fagskolene i Norge gir høyere, yrkesfaglig utdanning, er et populært tilbud for fagfolk i mange bransjer, og for mange er de en vei til lederstillinger innenfor et særskilt fagfelt. De siste årene er mange blitt slått sammen. I Nordland ble fem fagskoler innenfor ulike felt slått sammen til én, som altså har avdeling for elektro på Melbu. Man har også søkt om godkjenning for fagskoleutdanning i medieteknologi på Stokmarknes.

– Det er sagt at fagskolene skal være næringslivets kontinuerlige etter- og videreutdanningstilbud, forteller fagskoleleder Hans Gunnar Hansen til Bladet Vesterålen.

Du finner fagskoleutdannede fra oss i de fleste elektrobedrifter i Nordland, og mange av dem er i lederstillinger, sier Hansen.

Jubileum

Fagskoletilbudet i Hadsel fyller 50 år i år og bruker jubileet til utvikling. For 15 år siden var fagskolen på Melbu nesten aleine om å gi nettbasert utdanning. Nå er stort sett alle kommet etter. I dag har skolen blant annet fått midler til å bygge digitale klasserom som legger til rette for toveis kommunikasjon og gruppearbeid.

Krav om samarbeid

– Kontrollorganet for høyere utdanning i Norge, Nokut, har oppfordret til samarbeid og sagt fra at fagskolene må sørge for sin egen utvikling og faglighet. Det kan spores tilbake til et tilsyn for tre år siden med alle fagskolene som gir nettbasert opplæring. Mens de maritime fagskolene fikk pålegg om samordning – og stor økonomisk støtte på kjøpet, fikk de andre ei oppfordring – uten finansiering.

– Men vi tok initiativ til et samarbeid for fagskoler som gir elektro-utdanning, for at vi skulle samordne oss bedre, forteller Frode Holdhus ved Nordland fagskole, avdeling elektro.

Dannet nettverk

I april i år inviterte Nordland fagskole de andre fagskolene innenfor samme felt til et møte i Stjørdal. Her så de sammen på hva de kan og bør samarbeide om for å styrke tilbudet i høyere utdanning innen elektrofag.

– Alle ville være med videre, og vi satte opp ei styringsgruppe, forteller Frode Holdhus og Hans Gunnar Hansen fra fagskole-avdelinga på Melbu. Nå fortsetter samarbeidet under ledelse av ei styringsgruppe, der begge sitter –Hansen som leder og Holdhus som sekretær. Målet er å dele kunnskap og jobbe sammen.

Dele kunnskap

– De enkelte fagskolene er for små til å finne opp kruttet på nytt, hver for seg. Derfor vil vi gjerne bygge en delingskultur, sier Holdhus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er for eksempel nyttig å høre hva de andre gjør med studieplanene, som skal vurderes årlig, og hvordan de arbeider med både gjennomføring og metodikk. I dag er nettbasert undervisning blitt hovedregelen, og vi har mulighet til å dele forelesningsvideoer, sier Hans Gunnar Hansen.

Styring av inneklima

Nå er de i gang. For et par uker siden gjennomførte de et frokostseminar på nett med rundt 20 ledere og lærere fra fagskoler innen elektro over hele landet. Det var spekket med faglig innhold og handlet om måling av inneklima, og styring av varme og ventilasjon.

– Det er krav om simulering av inneklima og energiforbruk for alle nybygg. Vi tester et verktøy som logger både luftfuktighet, temperatur, CO2, støy, og også energiforbruk og vannforbruk, og fikk opphavsmannen fra universitetet i Århus til å presentere og forelese om det, sier Holdhus.

Tingenes internett

I desember blir det nytt seminar – om tingenes internett:

– Det vil handle om kommunikasjon mellom maskiner i husholdningen – fra alt fra vaskemaskiner, til lys og temperaturkontroll. Det er snakk om mange apparater som hver for seg handterer små datamengder. Denne teknologien er jo også grunnlag for smarte byer, der søppelboksene melder fra når de er fulle, og man kan ha sensorer i parkeringsplassene som gir beskjed om de er opptatt. Dette regner vi med at det er en del i fagskolene som har interesse for, sier de.

21th century skills

Etter jul er det planer om flere seminarer. Det er nok av tema å ta av.

– Vi ønsker å øke oppmerksomheten om samarbeidet og gi lærerne noe mer.

Foreløbig er seminarene bare nettbasert, men etter påske planlegger de et fysisk seminar om elektrobransjen og yrkesdidaktikk med utgangspunkt i de såkalte «21th century skills» – kommunikasjon, samarbeid, kritisk tenkning og kreativitet. Vi har ei referansegruppe som bistår med programmet. Her henter vi folk fra bransjen. Det er også et krav fra Nokut at vi hele tida skal være i dialog med næringslivet for å sikre at utdanninga er tidsriktig, påpeker Frode Holdhus. Dermed har de trukket inn både kontrollmyndigheter, arbeidsgivere, fagforeninger og forskere i planlegginga.

– Alle synes det er spennende, og ingen av dem vi har spurt, har sagt nei. Det handler om å greie å gi studentene våre det riktige innholdet i undervisningen, sier Hansen.

Skal bevise

Nettverket har fått navnet Elektra, og foruten å lage felles maler for studieplaner og fortsette med seminarer, ser man også for seg å jobbe for digitale læremidler, og felles innkjøpsavtaler for lisenser og programvare.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Foreløbig har vi gjort dette arbeidet ut fra interesse, men det krever jo ressurser. Vi har fått noe støtte fra rådet for offentlige fagskoler, men må nok bevise noe før vi kan regne med mer støtte. Det holder vi på med nå, sier Hans Gunnar Hansen.