– Hvis man nå skal gjøre et politisk vedtak om at Andøya skal være «reservebase for mottak av allierte forsterkninger», da er det etter mitt syn ei vesentlig endring fra vedtaket i 2016, mener Stein-Håkon Eilertsen i NOF. Her fra et møte med forsvarssjefen i fjor sommer.
– Hvis man nå skal gjøre et politisk vedtak om at Andøya skal være «reservebase for mottak av allierte forsterkninger», da er det etter mitt syn ei vesentlig endring fra vedtaket i 2016, mener Stein-Håkon Eilertsen i NOF. Her fra et møte med forsvarssjefen i fjor sommer. Foto: Fredrik Sørensen

– Bryter med stortingsvedtaket

ANDØY: – Hvis regjering og Storting følger forsvarssjefens råd knyttet til Andøya, er det etter mitt syn ei vesentlig endring fra vedtaket i 2016.

Det sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund.

I alle fire alternativer som ble presentert i det fagmilitære rådet mandag, var Andøya listet opp i beredskap, som «reservebase for mottak av allierte forsterkninger».

Eilertsen er ikke overrasket.

– Dette bekrefter jo bare det vi har hørt, og det vi har forsøkt å belyse. Det er jo åpenbart behov for Andøya flystasjon også i framtida, sier han.

Vesentlig endring

Han mener det nå melder seg en rekke spørsmål som må besvares så raskt som mulig.

– Hva legger forsvarssjefen i sin anbefaling knyttet til Andøya? Trenger han hele flystasjonen? Skal det være personell på Andøya for å holde basen operativ og i beredskap? Hvilken kostnad har det? spør Eilertsen.

Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), har tidligere omtalt behovet for å beholde all infrastruktur og alle operative flater på Andøya. På et møte i Bodø i vinter skal han ha uttalt at Andøya flystasjon må være klar til bruk på relativt kort varsel.

– Hvis man nå skal gjøre et politisk vedtak på at Andøya skal være «reservebase for mottak av allierte forsterkninger», da er det etter mitt syn ei vesentlig endring fra vedtaket i 2016. Da bør også Arbeiderpartiet, som fikk inn en merknad om å se på saken på nytt dersom det skulle fremkomme vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, kjenne sin besøkelsestid, sier Eilertsen.

– Mye positivt

Utenom biten om Andøya, mener han totaliteten i det fagmilitære rådet er god.

– Det er et positivt at det legges vekt på personellet, og det er også positivt at man for en gangs skyld foreslår å bygge opp, og ikke ned, sier Eilertsen.