En betydelig nasjonal politiker: Dag Jostein Fjærvoll (1947 - 2021) fra Stokmarknes. Foto: Tor Johannes Jensen

Dag Jostein Fjærvoll er død

HADSEL: Tidligere ordfører, stortingsrepresentant og statsråd Dag Jostein Fjærvoll fra Stokmarknes er død.

Ifølge dødsannonsen gikk han ut av tiden fredag 5. februar. Fjærvoll, som var født 20. januar 1947, ble 74 år gammel.

Han hadde en lang og innholdsrik tid som politiker, og ikke mange vesterålinger kan vise til en slik merittliste fra kommunepolitikk til kongens bord som ham.

Ordfører

Dag Jostein Fjærvoll ble først valgt inn i Hadsel kommunestyre for Kristelig Folkeparti i 1975. I 1979 ble han ordfører, og han ble gjenvalgt i 1983, men ble også valgt inn som stortingsrepresentant for Nordland KrF i 1985 og gikk da av som ordfører, men fortsatte som medlem i formannskapet.

Storting og statsråd

Les også
KrF-lederen minnes Fjærvoll: – Vi er dypt takknemlig for innsatsen han la ned

Som stortingsrepresentant satt han i tre perioder sammenhengende, fra 1985 til 1997 og bekledde en rekke verv, blant annet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i den siste perioden. Han var også visepresident i Lagtinget fra 1989 til 1993 og visepresident i Odelstinget fra 1993 til 1997. Fra 1997 til 2001 var han delegat til FNs generalforsamling.

Da han hadde gått av som stortingsrepresentant, ble han utnevnt til forsvarsminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering fra 1997 til mars 1999, da han tok over statsrådposten i Samferdselsdepartementet, som han bekledde til mars 2000.

Mange verv

Han var også varamedlem i Nordland fylkesting fra 1979 til 1983. Blant de mange andre vervene hans var perioden som leder i Nordland KrF og medlem i partiets landsstyre fra 1981 til 1984. Dessuten satt han i landsstyret for Den Indre Sjømannsmisjon fra 1991 til 1997.

Yrkeskarrieren i Hadsel hadde han som lærer, og seinere inspektør og rektor ved Melbu skole, og dessuten som driftsansvarlig og medeier i Hotell Vesterålen på Stokmarknes på første halvdel av 1970-tallet. Etter statsrådskarrieren var han daglig leder i Vesterålen høyskolesenter fra 2001 til 2006.

– Når han snakket, lyttet man

Hanne Tufthaug kjente ham godt fra lokalpolitikken i KrF i Hadsel.

– Det er med stor sorg og overraskelse jeg har fått budskapet om at Dag Jostein er død. Slik jeg kjente ham, var han en veldig klok mann, sier hun. Tufthaug beskriver ham som veldig støttende og en god veileder.

– Han var til stor hjelp da jeg kom inn i politikken, så jeg ikke snublet for kraftig, forteller hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dag Jostein var en stillferdig mann som ikke snakket høyt og med store ord. Men når han snakket, lyttet man, for innholdet var så bra og så klokt. Han var også veldig dedikert i det han gjorde. Verdipolitikken betydde mye for han, og han hadde evne til å se langt fram mot målet han ønsket å oppnå, legger hun til.

– En politiker av beste merke

Jonn Klæboe var leder for fellesborgerlig gruppe i Hadsel kommunestyre da Fjærvoll var ordfører.

– Han var veldig flott å forholde seg til og en politiker av beste merke. Når det var noe, tenkte han før han svarte, og svarene som kom var alltid gjennomtenkte og gode. Vi beholdt kontakten også i ettertid. Jeg hadde gleden av å ha noen oppdrag i Høyre mens han var på Stortinget, og da kunne jeg alltid treffe ham og snakke om laust og fast i Hadsel. Jeg har bare gode minner fra den tida jeg samarbeidet med ham, forteller han.

– Du kunne stole på ham

Laurits Ellingsen kom inn i kommunestyret for Venstre samtidig med Fjærvoll i 1975 og forteller at Fjærvoll hadde en rekke verv i byggekomiteer.

– Han var veldig aktiv og samtidig en folkelig kar. Du kunne stole på ham. Han fikk ting gjort. Han hadde ordet i sin makt, selv om han kunne være litt tilbakeholden i den første perioden. Og han var en korrekt og god leder som ordfører, og flink til å dempe konflikter, forteller Ellingsen.

Døråpner

Hugo Olsen, som seinere selv var mangeårig ordfører i Hadsel, beskriver Fjærvoll som en han alltid kunne ha god dialog og prate med, også om de var uenige, og en politiker som strebet etter å samle flest mulig for å få avgjørelser med solid politisk grunnlag.

– Da han var på Stortinget, var han en jeg alltid kunne ringe, og en villig døråpner for meg som ordfører, forteller Olsen.