Foto: Svein Rist

Dagens velger: – Gode helsetjenester viktigst

Dagens velger er Anders Hov Kjellbergvik.

Alder:43 år

Bosted: Lødingen

Yrke: Miljøarbeider

– Hvorfor skal du bruke stemmeretten din?

– Fordi jeg da kan være med å påvirke utviklingen i hjemkommunen i den retningen jeg ønsker. Det gjør jeg ved å finne det partiet som ligger mine synspunkt nærmest.

– Hva er de to viktigste sakene for deg i årets kommunevalg?

– Gode helsetjenester og gode tilbud til barn og unge.

– Hvorfor en slik prioritering?

– At alle som trenger helsetjenester skal få det på en best mulig måte. Dette uavhengig av status og penger. En verdig alderdom til de eldre. Når det gjelder aktivitetstilbud for barn og unge er det viktig at det finnes et bra tilbud til alle. At det bygges haller, ungdomsklubber og svømmehaller. At det legges til rette for alle som ønsker og starte tilbud til barn og unge.