Lagt på is: Per nå jobber ikke Widerøe Technical Services videre med planene om etablering av base for flyvedlikehold på Andøya. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Derfor la Widerøe Andøya-planene på is

ANDØY: At Forsvarets behov på Andøya ikke er endelig avklart, er en av hovedgrunnene til at Widerøe Technical Services ikke har kommet videre med planene om base for flyvedlikehold på Andenes.

Da Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016, ble det lagt til grunn at flystasjonen skulle utrangeres. Forsvaret skulle forlate, og det 12.000 mål store næringsarealet innafor gjerdet skulle frigis for å skape ny aktivitet.

En rekke aktører meldte raskt interesse. Deriblant flyselskapet Widerøes datterselskap, Widerøe Technical Services.

Les også
Widerøe vurderer etablering i Andøy

Konkrete planer

Widerøe Technical Services hadde nemlig konkrete planer om etablering av en ny base for flyvedlikehold, som ville medført flere titalls arbeidsplasser. Flystasjonsområdet på Andøya, som skulle frigis til annen aktivitet, var det planlagte stedet for etablering.

– Vi har troen. Hvis ikke hadde vi ikke brukt tid på dette, sa daværende informasjonssjef i selskapet, Silje Brandvoll, til Bladet Vesterålen i 2018.

Administrerende direktør Hans Petter Gregersen i Widerøe Technical Services uttalte seg også om saken den gang:

– Jeg håper at vi får dette til. Vi har et behov. Samtidig er infrastrukturen, personellet og kompetansen der allerede, sa Gregersen.

Widerøe Technical Services hadde flere positive møter med Andøy kommune om etableringa. Så også med Forsvarsdepartementet. Men i 2020 er man fortsatt ikke kommet lengre.

Les også
Widerøe jobber videre med Andøya-planer

På spørsmål om hvorfor, opplyser Silje Brandvoll følgende:

– Inntil videre er en eventuell etablering av base for teknisk vedlikehold på Andøya lagt på is, både på grunn av markedssituasjon for internasjonal sivil luftfart, samt i påvente av en beslutning om Forsvarets behov.

– Utfordrende

Jonni Solsvik, som var ordfører i Andøy da samtalene med Widerøe Technical Services startet, sier at det var en seriøs og ryddig prosess.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Fra dag én etter vedtaket om å legge ned flystasjonen ønsket selskapet å bygge vedlikeholdsbase på Andøya, basert på infrastrukturen ved flystasjonen. Vi formidlet de positive signalene vi fikk fra regjeringa og Forsvarsdepartementet, og hadde også møter med departementet sammen med selskapet, sier Solsvik.

Han synes det er sterkt beklagelig at planene nå er lagt på is.

– Men jeg har full forståelse for at Widerøe Technical Services ikke kan gå videre med prosessen uten en forpliktende avklaring. De kan ikke gå videre med ei tung satsing, og satse 100 prosent, uten å vite at arealet og infrastrukturen faktisk blir tilgjengelig, sier Solsvik.

Han legger til:

– Dette har vært Andøy kommune og Samskaps problem hele veien: at avklaringa lar vente på seg, sier Solsvik.

Bakgrunnen for at kommunen har vært så positiv i dialog med potensielle aktører om etablering på flystasjonsområdet, er det som står i vedtaket fra 2016, samt i PwC-rapporten som dannet grunnlag for det nevnte vedtaket. Der framgår det at Andøya flystasjon skal avvikles som operativ base i 2023, og avhendes fullstendig i 2025.

– Forutsetninga var at all type militær aktivitet, minus E-tjenesten, skulle avvikles, og at alt av arealer og infrastruktur skulle være disponibelt for sivil aktivitet. Det står svart på kvitt at det dreier seg om frigjøring av 97.712 kvadratmeter bygningsmasse, samt et område på 12 millioner kvadratmeter. Dette var også utgangspunktet for vår dialog med interessenter, sier Solsvik.

– Alle vet at forutsetningene som lå til grunn for vedtaket i 2016 har endret seg, og det bør derfor ikke overraske noen at næringslivet er skeptisk. Det er dessverre slik situasjonen er nå, legger han til.

Solsvik håper flybransjen kommer seg på føttene igjen etter koronakrisa, og at Widerøe Technical Services igjen vil vurdere vedlikeholdsbase på Andøya.

– For oss som omstillingskommune var dette et prosjekt vi virkelig hadde troen på, slår han fast.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men ingen selskaper vil etablere seg basert på utsagn fra myndigheter om at prosjektene deres er interessante. Det skjønner alle, sier Solsvik, som nå er styreleder i omstillingsorganisasjonen Samskap.

Dialog med Forsvaret

Som Bladet Vesterålen også skrev i 2018, ble det på et tidspunkt opprettet dialog mellom Widerøe Technical Services og Forsvaret om ei løsning som ville medført at vedlikeholdet av dagens Orion-flåte og de nye P-8 Poseidon-flyene blir lagt til Andøya i framtida.

Les også
Flyvedlikeholdet kan bli lagt til Andøya

Også dette ville gitt mange arbeidsplasser i Andøy, innafor en bransje der det allerede er kompetanse i kommunen. Men også her har samtalene stoppet opp.

Silje Brandvoll i Widerøe har følgende å si om det:

– Vi ble invitert inn til en RFI-prosess ( Request for Information) av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Dette har vi levert med de skisser som er beskrevet i prosjektet. Tilbakemeldingen er at Forsvaret har behov for å vurdere interne behov for fremtidig vedlikehold av Orion før de eventuelt kan gå videre i denne prosessen. Dette har vi selvsagt full forståelse for, sier hun.

Selskapet er fortsatt positive til ei eventuell etablering på Andøya i framtida.

– Etablering av base for flyvedlikehold er avhengig av kunder både fra Forsvaret og fra sivil sektor. Flynæringen står nå midt i den største krisen i nyere historie. Dette gjør at det også er stor usikkerhet for markedet for teknisk vedlikehold fra andre potensielle kunder innen sivil luftfart.

Widerøe Technical Services vil selvfølgelig alltid være ute etter oppdrag innenfor teknisk vedlikehold, både fra andre flyselskap og fra forsvaret dersom det skulle bli aktuelt. Vi ønsker selvsagt velkommen enhver mulighet til å tilby tjenester til Forsvaret og andre.