Bevis: Karl Leon Paulsen i Polarkraft mottok beviset for at bedriften oppfyller kravene til miljøfyrtårn, fra ordfører Karl Erling Nordlund. Foto: Inger Merete Elven

Det 14. miljøfyrtårnet i Sortland

SORTLAND: Polarkraft er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift i Sortland, og fikk beviset på dette i torsdagens kommunestyremøte.

– Miljøfyrtårnbedriftene setter sitt ansvar ut i livet. Kundene, ansatte og myndigheter forventer at virksomheter tar miljøansvar, og miljøfyrårn er det konkrete verktøyet som gir resultat, innledet ordfører Karl Erling Nordlund (Sp).

Polarkraft er den 14. godkjente miljøfyrtårnbedrifta i Sortland, opplyste ordføreren.

– Polarkraft er et strømselskap med et solid, nordnorsk fotfeste. Blant annet på Sortland og Myre har selskapet kontor. Dette er en samfunnsaktør, som er bevisst på hvordan de påvirker omgivelsene.

– De jobber etter utvalgte bærekraftmål, nedsatt av FN. De bidrar til løsninger som kan bringe mer fornybar energi til markedet, og til mer elektrifisering av samfunnet. Virksomheten er opptatt av å ta vare på miljøet, sa Nordlund, før han delte ut beviset på at Polarkraft er et miljøfyrtårn til bedriftens Karl Leon Paulsen.

– Vi setter veldig pris på anerkjennelsen, sa Paulsen.