Arbeiderpartiets veteran, Martin Kolberg, besøkte Andøya mandag.
Arbeiderpartiets veteran, Martin Kolberg, besøkte Andøya mandag. Foto: Fredrik Sørensen

– Det er ingenting som tilsier at det er nødvendig å gjøre et nytt vedtak om Andøya

ANDØY: Andøy Arbeiderparti fikk besøk av stortingsrepresentant Martin Kolberg mandag. Han er klar på at Arbeiderpartiet ikke har noen intensjoner om å snu i spørsmålet om Andøya flystasjon.

Arbeiderpartiet inngikk, som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, et forsvarsforlik med Høyre og Fremskrittspartiet i 2016. En kontroversiell del av vedtaket, som har vekket harme spesielt i Nord-Norge, er nedleggelsen av Andøya flystasjon. Arbeiderpartiets valg om å støtte regjeringspartiene i spørsmålet om Andøya var i realiteten et dødsstøt mot flystasjonen som i mer enn 60 år har vært hovedbase for Norges maritime patruljefly.

I stortingsvalget året etter det omstridte vedtaket fikk Arbeiderpartiet en krystallklar beskjed fra andværingene. Partiet gjorde sitt desidert dårligste valg i Andøy noen sinne. Partiet fikk fattige 230 stemmer fra Andøy, en kommune partiet tradisjonelt har stått sterkt i. Dette utgjorde 7,5 prosent av stemmene fra kommunen – en nedgang på vanvittige 27,3 prosent fra foregående stortingsvalg, i 2013.

Fylkestallene var også dyster lesning for Arbeiderpartiet. I Nordland gikk nemlig Arbeiderpartiet tilbake 9 prosent. Nedgangen var merkbart større i Nordland enn på landsbasis (– 3,5 prosent), og forsvarsforliket ble av mange trukket fram som en av årsakene.

– Håper å stille liste

Til høsten er det nytt valg. Denne gang er det dog kommunevalg. I Andøy har Arbeiderpartiet slitt kraftig med å få folk til å stå på lokallagets liste.

Mandag kveld ble det arrangert medlemsmøte. Der deltok stortingsrepresentant Martin Kolberg. Det møtte om lag ti personer.

Ifølge partileder Einar Åbergsjord håpet man lokalt på drahjelp fra veteranen, slik at flere av medlemmene skulle la seg overtale til å stille til valg.

– Jeg håper og tror at vi klarer å stille liste, bekrefter Åbergsjord overfor Bladet Vesterålen etter møtet.

Det er Martin Kolberg glad for. Han har stor forståelse for frustrasjonen som har gjort seg gjeldende – både i Andøy Arbeiderparti og lokalsamfunnet.

– Men vedtaket som er fattet om flystasjonen står fast, sier han bestemt.

– Hvorfor?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Fordi alle mener det er nødvendig å bygge basen på Evenes. Det er det vi på Stortinget er blitt fortalt av Forsvarsdepartementet, forsvarssjefen, forsvarsstaben og Lufforsvarets ledelse, sier Kolberg.

Han gjentar budskapet Arbeiderpartiet har formidlet i to og et halvt år: At økonomi og behovet for luftvern er bakgrunnen for partiets standpunkt.

– Det står vi for, sier Kolberg.

– Endrer ingenting

I løpet av våren skal regjeringa orientere Stortinget om hvor allierte styrker skal mottas. I stortingsvedtaket fra 2016 – som innebærer at Andøya flystasjon skal legges ned når Orion-flåten om få år erstattes av fem nye P-8 Poseidon-fly – er forutsetninga som er lagt til grunn at man skal utrangere flystasjonen på Andøya, sanere infrastrukturen og frigi hele arealet til kommersiell virksomhet.

Det kommer etter alle solemerker ikke til å skje. Alt tyder på at Forsvaret også i framtida vil legge beslag på så og si hele infrastukturen innafor gjerdet på Andøya – noe Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) også antydet i et intervju med Vesterålen Online i fjor vår. Det vil potensielt kunne stikke store kjepper i hjulene for den pågående omstillingsprosessen i Andøy kommune.

I tillegg får det konsekvenser for økonomien i LTP-vedtaket. Arbeiderpartiet har de seneste årene argumentert tungt for at det nettopp er innsparingene ved å legge ned Andøya, sammen med behovet for luftvern, som er årsaken til at flystasjonen på Andenes må vekk.

Martin Kolberg vil ikke være med på at forutsetningene som lå til grunn for vedtaket i 2016 er vesentlig endret om det likevel skal være militær aktivitet på Andøya, selv om dette nødvendigvis har en ikke ubetydelig kostnad.

– Vedtaket om å flytte patruljeflyene til Evenes står uansett. Så får vi avvente hva regjeringa eventuelt kommer med hva angår alliert mottak – sier Kolberg, som med det sår tvil om hvorvidt regjeringa faktisk vil legge fram noe som helst.

– Så hvis all infrastruktur på Andøya båndlegges, og det økonomiske grunnlaget for flyttinga dermed smuldrer bort, vil dere likevel tvinge gjennom flyttinga?

– Det er et hypotetisk spørsmål, som vi eventuelt får forholde oss til hvis dette skulle bli tilfelle, sier Kolberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kan det tolkes som ei åpning for at dere vil se på saken på nytt hvis så blir tilfelle?

– Nei, det er ikke ei åpning for å rokke ved hovedvedtaket, sier Kolberg.

Talte til døve ører

Sommeren 2017 gjorde Arbeiderpartiet ei ny vurdering av Andøya-nedleggelsen, etter selv å ha fremmet representantforslag i Stortinget om ny gjennomgang. Men også denne gang vant partileder Jonas Gahr Støre og forsvarspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt den interne drakampen.

Dermed ble Andøya-saken lagt død. Det til tross for at 45 lokale Ap-topper i Nordland noen måneder i forveien skrev et opprop om Andøya flystasjon rettet til hele partiledelsen – der de instendig ba om at deres bekymringer måtte tas på alvor. Bekymringa gikk kort fortalt på at vedtaket om nedlegging av Andøya flystasjon er gjort på feil grunnlag.

Budskapet fra de 45 tillitsvalgte Nordlands-politikerne ble derimot ikke lytte til.

Overfor Bladet Vesterålen erkjenner Martin Kolberg at avgjørelsen var vanskelig.

– Nå nærmer det seg valg igjen. Hvorfor skal folk i Nordland stemme på Arbeiderpartiet når lokal- og fylkestingspolitikerne herfra ikke har gjennomslagskraft når det gjelder som mest?

– Min anmodning er at folk må tenke på at det er helt nødvendig med en annen samfunnsutvikling enn den vi har nå. Vi må stoppe sentraliseringa. Vi må stoppe strupinga av kommunenes økonomi. Vi må stoppe privatiseringa av helse- og omsorgsvesenet. Arbeiderpartiet står imot alle disse forholdene på en fundamental måte. Disse spørsmålene er av stor viktighet. Så har jeg selvsagt forståelse for at folk i nord er sinte og uenige i flystasjonsvedtaket, sier Kolberg.

– Føler du at Arbeiderpartiet får vel mye tyn etter Andøya-vedtaket?

– Vi må ta vår del av ansvaret. Men det gjelder for andre også. Og det sier jeg ikke for å unnskylde vårt standpunkt, bare så det er sagt, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Personellsituasjonen ikke nok

I sine årstaler har både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen pekt på at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg til det verre, og at utviklingen går med et høyere tempo og større alvor enn forutsatt for få år siden. Begge har erkjent at russiske ubåter er Natos største bekymring. Hovedoppgaven til Orion-flyene på Andøya er å lokalisere disse ubåtene.

Etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon har antall operative tokt fra Andøya sunket dramatisk. Det skyldes i hovedsak at personellet har rømt ut portene. Dermed ligger Norges kanskje viktigste bidrag til Nato for tiden med brukket rygg.

Det er ikke nok til å få Arbeiderpartiet til å vurdere saken på nytt, ifølge Kolberg.

– Jeg er enig i at personellflukten er et stort problem. Men den er ikke avgjørende, sier Kolberg.

Han legger til:

– Det er ingenting i dag som tilsier at det er nødvendig å gjøre et nytt vedtak om Andøya. Skulle det bli aktuelt, må vi i så fall få et fagmilitært råd om det. Jeg har ikke detaljkunnskap om personellsituasjonen på Andøya. Slik informasjon må komme til Stortinget via forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet. Dette er primært et regjeringsansvar.

Havna og ASC

Kolberg poengterer for øvrig at han har hatt en fin dag i Andøy, og at møtet med Andøy Arbeiderparti har vært godt.

Han presiserer også at Arbeiderpartiet står bak prosjektene ved Andøya Space Center (ASC), samt storprosjektet i Andenes havn, med full tyngde.

– Vi arbeider kontinuerlig med Andøya i Arbeiderpartiet, sier Kolberg – og antyder at det vil komme forslag til ekstraordinære tiltak fra partiet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Jeg kan ikke love noe, for det har jeg ikke fullmakt til. Men Arbeiderpartiet har tung oppmerksomhet på Andøya som følge av flystasjonsvedtaket, slår han fast.

Han opplyser også at han skal besøke Andøya flystasjon tirsdag, før han vender tilbake til Oslo.