Kommer mer: Liv Signe Navarsete (Sp) er sikker på at MPA-basen på Evenes vil bli ennå dyrere enn det som er kommet fram til nå. Foto: Forsvaret

– Det er noe som heter «varslet katastrofe». Dette er en varslet katastrofe

ANDØY: – Av en eller annen grunn har Arbeiderpartiet en voldsom prestisje i Andøy-saken, uten at jeg vet hvorfor. Både Arbeiderpartiet og Anniken Huitfeldt bør stille spørsmål ved om dette er riktig bruk av knappe ressurser i Forsvaret.

Det sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete i Senterpartiet, etter at det ble kjent at Forsvarsdepartementet på ny ber om ei betydelig økning av kostnadsramma for MPA-hangar på Evenes.

Da gjeldende langtidsplan ble vedtatt i 2016, skulle MPA-hangar koste rett i overkant av én milliard kroner. I fjor sommer fikk regjeringa Arbeiderpartiet med på å øke kostnadsramma for hangaren til 1,8 milliarder kroner – og nå ber forsvarsministeren altså på ny om ei økning på ytterligere en halv milliard kroner.

Les også
Ber Stortinget om en halv milliard kroner mer til MPA-hangar på Evenes

Navarsete er ikke overrasket.

– Det er noe som heter «varslet katastrofe». Dette er en varslet katastrofe. Dette har vi i Senterpartiet advart mot fra dag én, sier hun til Bladet Vesterålen.

– Med alt som har kommet fram er det grunn til å stille spørsmål ved om dette prosjektet er godt nok gjennomarbeidet. Det synes ikke slik, sier Navarsete.

Hun viser til at det er flere ting som henger i lufta, som er svært kostnadsdrivende.

– Det gjelder både støysikring, avising, ammunisjon, sikring av rullebanen og andre ting. Det er også merkelig at man ikke hadde dialog med Luftfartstilsynet om plassering av hangar på et tidligere tidspunkt, sier Navarsete.

Hun er trygg på at siste ord ikke er sagt når det gjelder kostnadsøkning for MPA-basen på Evenes.

– Vi vil nok dessverre se at kostnaden kommer til å øke ganske mye, slår Navarsete fast.

Bladet Vesterålen har fått en kommentar fra Arbeiderpartiet om saken:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– Totalkostnaden for Evenes-utbygginga er fremdeles under totalrammen

– Vi registrerer at totalkostnaden for utbyggingen av Evenes som base både for overvåkningsflyene og framskutt kampflybase fremdeles er under totalrammen på 5,08 milliarder kroner fra konseptvalgutredningen i april 2018. Vi vil gå nærmere inn i tallene når saken nå skal behandles i Stortinget, skriver forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt i en e-post.

Til det har Navarsete følgende å si:

– Av en eller annen grunn har Arbeiderpartiet en voldsom prestisje i Andøy-saken, uten at jeg vet hvorfor. Både Arbeiderpartiet og Anniken Huitfeldt bør stille spørsmål ved om dette er riktig bruk av knappe ressurser i Forsvaret. Vi er i ei tid der kampen om ressursene vil bli tøffere, med ei svak krone og øvrige konsekvenser for økonomien som følge av koronaviruset, sier hun.

Les også
Solsvik: – Denne kostnadsøkninga er bare starten

– Det er rart at Arbeiderpartiet ikke ser at midlene kunne vært brukt mye bedre, og at man kan komme langt rimeligere fra dette ved å velge ei annen løsning, legger Navarsete til.