Forholder seg til vedtaket: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er ikke spesielt snakkesalig om Andøya flystasjon. – Forsvaret forholder seg til de politiske beslutninger som er fattet om Andøya, sier han via sin talsmann. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Dette Andøya-spørsmålet vil ikke forsvarssjefen svare på

ANDØY: I 2015 skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ha uttalt at Andøya flystasjon bør bestå hvis Stortinget ikke ville følge rådet hans om å avvikle fullverdig MPA-kapasitet. Det vil han hverken bekrefte eller avkrefte i dag.

Høsten 2015 la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram et fagmilitært råd (FMR), som et ledd i regjeringas arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Langtidsplanen ble vedtatt av Stortinget 15. november 2016, med et flertall på 77 mot 21 stemmer, og er fortsatt gjeldende.

Dette foreslo han

I forsvarssjefens fagmilitære råd ble Andøya flystasjon, som i mer enn 60 år har vært hovedbase for Norges maritime paruljefly (MPA), foreslått nedlagt. Forsvarssjefen fant i arbeidet med sitt fagmilitære råd for fem år siden ikke penger til å satse videre på fullverdig MPA-kapasitet.

Sentralt i Haakon Bruun-Hanssens råd var derimot å ta i bruk og utnytte ny teknologi som satellitter, droner, andre autonome systemer og langtrekkende presisjonsvåpen.

«Ambisjonen om luftbåren langtrekkende undervannsovervåking og krigføring prioriteres ned. For å ivareta behovet for maritim overvåking og situasjonsforståelse, etableres en kombinasjon av satellittbaserte sensorer og bemannede og ubemannede overvåkingsfly som vil erstatte P-3 og DA-20», lød rådet.

I praksis betydde forslaget at de store, våpenbærende patruljeflyene av typen P-3 Orion skulle fases ut – og at Andøya flystasjon dermed kunne legges ned for å spare penger.

Foreslo skroting: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foreslo i 2015 skroting av Norges fullverdige MPA-kapasitet. I ettertid har han uttrykt tilfredshet med at politisk nivå ikke lyttet til ham på dette punktet. Foto: Stian Roen / Luftforsvaret

Forsvarssjefens råd var ikke å investere i store, våpenbærende P-8 Poseidon, men å gå til anskaffelse av mindre overvåkingsfly og droner som kunne plasseres sammen med kampflyene som skal stå på NATO-beredskap på Evenes.

Stortinget fulgte imidlertid ikke dette rådet, da ny langtidsplan kom til behandling året etter. 15. november 2016 valgte et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å skrote forsvarssjefens forslag om å gå vekk fra store, våpenbærende patruljefly. Men det samme stortingsflertallet holdt likevel fast på at den skreddersydde MPA-basen på Andøya skulle legges ned, og at MPA-miljøet skulle flyttes til Evenes, hvor man måtte bygge helt nye fasiliteter for å huse maritime patruljefly.

– Skal ha pekt på Andøya

Da forsvarssjefen høsten 2015 møtte ansatte på Andøya for å redegjøre for sine vurderinger, skal han ifølge kilder ha forklart at det var økonomi som var hovedårsaken til hans forslag om å gå vekk fra fullverdig MPA-kapasitet og legge ned flystasjonen på Andenes.

Kilder, uavhengige av hverandre, opplyser at dette ble mottatt med frustrasjon og oppgitthet.

Forsvarssjefen skal ifølge de samme kildene ha fått spørsmål om framtidig lokalisering av de maritime patruljeflyene dersom politisk nivå – altså Stortinget – likevel var villig til å finansiere fullverdig MPA-kapasitiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forsvarssjefen skal, fra podiet, ha pekt på Andøya som det naturlige valget, hvis politisk nivå likevel skulle finne midler til å opprettholde fullverdig satsing på MPA – noe Stortinget altså valgte å gjøre.

Dette har Bladet Vesterålen stilt forsvarssjefen spørsmål om:

– Kan forsvarssjefen bekrefte at dette stemmer, eller avkrefte det?

Forsvarssjefens talsperson, Frank Sølvsberg, har sendt følgende svar:

– Forsvaret forholder seg til de politiske beslutninger som er fattet om Andøya.

Skuffet

Tillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund på Andøya, Stein-Håkon Eilertsen, kjenner seg igjen i beskrivelsen som kilder har kommet med overfor Bladet Vesterålen angående den foreslåtte nedleggelsen i 2015.

– Hvis jeg husker det rett, så sa forsvarssjefen fra podiet at hvis politisk nivå ville videreføre fullverdig MPA-kapasitet, enten med Orion eller innkjøp av nye store og våpenbærende patruljefly, så ville videreføring av Andøya flystasjon være den beste løsninga, sier han.

Oppgitt: – At forsvarssjefen ikke kan stå fram med sannheten gjør meg rett og slett forbannet. Det framstår dessverre som at han er kneblet, sier Stein-Håkon Eilertsen i NOF. Foto: Fredrik Sørensen

– Hva tenker du om at forsvarssjefen hverken vil bekrefte eller avkrefte dette nå, men via sin talsperson kun sier at Forsvaret forholder seg til de politiske beslutningene som er fattet om Andøya?

– I mine øyne er det en bekreftelse på det mange av oss i fagmiljøet har påstått hele tiden: At beslutninga i sin tid var en politisk hestehandel som ikke har noe med MPA å gjøre. Nå har det dukket opp nye opplysninger og nye utfordringer knyttet til vedtaket kontinuerlig de seneste årene, men det ser dessverre ut til å være investert så mye prestisje i dette at de som virkelig kan gjøre noe med dette bare lukker øyne og ører – og lar det stå til, sier Eilertsen.

– At forsvarssjefen ikke kan stå fram med sannheten gjør meg rett og slett forbannet. Det framstår dessverre som at han er kneblet, sier han oppgitt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvordan står det til med det norske MPA-miljøet nå, da?

– Det humper og går, men vi drifter marginalt. Det medfører igjen at innfasinga av nye P-8-fly blir mer utfordrende. Det er en krevende situasjon, og jeg frykter fortsatt at vi nå raserer et miljø innen MPA som er bygd opp over mer enn 60 år, og heller må starte fra bunnen av på Evenes. Det er ei skam at dette blir tillat, sier Eilertsen.

– Frykter du at det vil stoppe av seg selv på Andøya før Norge får sine nye P-8-fly til Evenes?

– Nei, det gjør jeg ikke. Ikke så lenge vi får lov til å fortsette drifta av Orion-flyene, sier Eilertsen.

– Alliert mottak

Forsvarssjefen har også fått spørsmål om hva som er tenkt og ønsket av militær aktivitet på Andøya i framtida.

I et nytt fagmilitært råd, som ble lagt fram i fjor høst, gjorde han helomvending fra sitt forrige råd fra 2015 – og foreslo Andøya flystasjon videreført i Forsvarets basestruktur som reservebase.

Talsperson Sølvsberg har følgende å melde:

– Etter at Andøya flystasjon er nedlagt er det ikke per i dag noen planer om å beholde noen stasjonsgruppe eller stasjonsstab på Andøya under 133 luftving. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har i overkant av 10 ansatte på Andøya. Når aktiviteten flyttes til Evenes følger dette personellet med. FLO vil allikevel støtte med logistikktjenester i cirka ett år etter at P-3 Orion slutter å fly, skriver Sølvsberg.

– Etterretningstjenesten er på Andøya, og vil fortsette å være der. Forsvaret planlegger med Andøya som et av flere mottaksområder for allierte kampfly, utdyper han.