Snurrevadbåt på Henningsværstraumen. Foto: Vegard Oen Hatten/Fiskeridirektoratet

Dette er korona-tiltakene for fiskerinæringa

Fiskeriministeren gjør to korona-tiltak for fiskerne. Og så lover han å følge situasjonen nøye.

– Det går generelt godt i fiskerinæringen. Fisket er mer eller mindre i rute, og det er i hovedsak de dårlige værforholdene som har preget fisket hittil i år. Men gitt koronasituasjonen er det viktig at vi følger utviklingen nøye, i tett dialog med næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

– Koronaepidemien har ført til redusert etterspørsel fra hotell-, restaurant- og cateringbransjen. Deler av markedet for ferskfisk har falt bort.

Fiskeri- og sjømatminister: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: OED

Kan bli utsatt

Ferskfiskordningen skal etter planen starte 13. april. Ordningen skal blant annet bidra til at foredlingsbedriftene i større grad får tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen i vintermånedene. Ferskfiskordningen skal også bidra til fisket etter andre arter enn torsk.

– På bakgrunn av tilbakemeldinger om mulig press på ferskfiskmarkedet har jeg i dag bedt Fiskeridirektoratet raskt vurdere å utsette ferskfiskordningen, i samråd med næringsorganisasjonene og Norges Råfisklag. En eventuell ny oppstartdato vil bli fastsatt av departementet 8. april, sier Ingebrigtsen.

Fjerner samfiske-krav

Samfiskeordningen krever at begge eierne skal stå om bord og signere sluttseddelen. Dette kravet fjernes midlertidig.

– Det vil gi større fleksibilitet for de minste båtene, sier fiskeri og sjømatministeren.

Det er heldigvis ikke rapportert om større problemer i gjennomføring av fiskeriene. Fisketakten, det vil si hvor mye som fiskes og hvor mye som kommer på land, er relativt normal både i pelagisk og i hvitfisk. Det vil derfor foreløpig ikke bli gjort endringer i ordningene med kvotefleksibilitet eller slumpfiskordningen.

Forberedt på mer

– Vi er i god dialog med næringens organisasjoner, og er forberedt på å innføre endringer på kort varsel dersom et slikt behov skulle oppstå. Sammen med organisasjonene og fiskesalgslag kartlegger vi behov og tiltak på kort og lengre sikt. Her vil jeg berømme organisasjonene for en åpen og konstruktiv dialog, sier Ingebrigtsen.