Kjell-Børge Freiberg: Stortingsrepresentanten lover å følge opp overskridelsene av MPA-hangaren på Evenes, og om premissene for flytting fra Andøya er brutt. Foto: Tor Johannes Jensen

– Dette er spørsmål jeg skulle ønske jeg aldri ville få

ANDØY: Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener at partiet hans er åpent for å ta en grunnleggende diskusjon om premissene for å legge ned Andøya flystasjon.

Stortinget vedtok i 2016 å legge ned Andøya flystasjon og flytte basen for maritime overvåkningsfly, MPA, til Evenes. Hangaren for de nye maritime patruljeflyene P8 på Evenes skulle opprinnelig koste litt over en milliard kroner. Etter at regjeringa onsdag varslet at den vil be om en ny tilleggsbevilgning, er prisen blitt over dobbelt så høy.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) fra Hadsel er alt annet enn glad for at kostnadene på Evenes tar av.

Les også
Ber Stortinget om en halv milliard kroner mer til MPA-hangar på Evenes

Kan du forsvare vedtaket på Evenes i lys av overskridelser, og annen utvikling som dramatisk fallende folketall i Andøy?

– Jeg forsvarer ingenting. Jeg har vært veldig tydelig på mitt standpunkt. Men vedtakene er fattet, og jeg påpeker at premissene kommer jeg til å følge opp. Hadde demokratiet bestått av min beslutning aleine hadde ikke dette vært en diskusjon. Men sånn fungerer ikke demokratiet, og det er jeg egentlig glad for.

– For et beløp som tilsvarer overskridelsene på hangaren, kunne man få en satelittbase med opp mot 300 arbeidsplasser og store ringvirkninger på Andøya. Og den siste kostnadsøkninga på nesten 600 millioner kroner er like stor som prisen for å bygge ut Andenes havn. Hva tenker du om at disse prosjektene henger i lufta?

– Slike spørsmål skulle man ønske at man aldri fikk. Det ligger ei historie bak, og nå er det altså kommet melding til Stortinget om overskridelse på hangaren der man ber om ekstrabevilgning. Jeg har ikke oversikt, men det eneste jeg kan si her at det må følges opp i Stortinget, sier Freiberg til Bladet Vesterålen.

Les også
Solsvik: – Denne kostnadsøkninga er bare starten

Han viser til premissene som var lagt for vedtaket om å flytte flystasjonen fra Andøya til Evenes.

– De premissene er jeg opptatt av. Overskridelser bør generelt ikke forekomme. I denne saka kan det ikke forekomme, på grunn av forhistorien og premissene som var lagt. Det lå også forsvarsstrategiske beslutninger til grunn, men også et økonomisk fundament. Det hersker det ikke tvil om. Det kommer jeg til å følge opp i Stortinget, forsikrer stortingsrepresentanten.

– Du sier overskridelser ikke kan forekomme – men nå blir altså hangaren minst 1,3 milliarder kroner dyrere enn forutsatt?

– Ja, men på den andre sida peker man på at man ennå er innenfor totalramma på 5,8 miliarder. Men dette må gås gjennom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– Totalkostnaden for Evenes-utbygginga er fremdeles under totalrammen

– Er Frp låst fast til vedtaket fra 2016, eller vil dere gå grunnleggende inn i dette?

– Jeg legger til grunn at vi skal gå inn i dette på den måten vi har sagt. Det har vært lagt premisser for vedtaket, og hvis de ikke stemmer lenger, må vi diskutere saka ut fra det. Men jeg kan ikke trekke konklusjonene nå, for dette har vi ikke diskutert ennå.

– Betyr det at dere vil ta med dere denne saka inn i behandlingen av den nye langtidsplanen for Forsvaret?

– Vi må legge det til grunn i langtidsplanen.

– Det er ikke lenger mulig å spare 100 millioner kroner i året med samling på Evenes. Er det et premiss som er bortfalt som da tilsier en helt ny gjennomgang av saka?

– Jeg er ikke i posisjon til å svare på det nå, for jeg har ikke sett premissene for den nye ekstrabevilgninga regjeringa har varslet. Men det sier seg selv at det vil komme opp en diskusjon igjen, hvis man ikke oppnår premissene for å flytte basen i 2016.

– Et annet premiss var utfasing og sanering av det militære området på Andøya. Det skjer ikke. Tilsier det en ny gjennomgang av saka?

– Jeg registrerer hva forsvarsministeren har sagt, og det må avklares.

– Var det ikke en forutsetning da vedtaket ble lagt at det skulle komme ekstraordinære tiltak i Andøy?

– Ja, pengene burde komme. Jeg veit at det jobbes med dette. Nå har koronakrisa snudd alt på hodet, og jeg har spurt distriktsministeren om hvordan regjeringa følger opp de gode initiativene på Andøya. Storsamfunnet sagt at det skal stille opp for Andøya, og det må skje gjennom å bevilge penger. Det har ikke skjedd så langt, men det kommer ei tid nå der vi er nødt til å gjøre det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Snakker du for egen regning nå, eller på vegne av partiet?

– Jeg er medlem av Fremskrittspartiet og glad for det. Frp var med på vedtaket om å flytte flystasjonen, men det er ingen hemmelighet at det var uenighet om det. Vi gjorde vedtaket på bakgrunn av premissene som ble satt, og hvis det som lå til grunn for vedtaket, er det åpenbart at det må tas opp en ny diskusjon. Den formelle saka med overskridelsene på hangaren ble varslet onsdag, og den diskusjonen har vi ikke tatt. Men det skal vi gjøre på en skikkelig måte. Og det ligger blant annet til grunn at det var satt ei totalramme på hele prosjektet på Evenes.