Hugo Jacobsen (Ap) blir Lødingen kommunes ordfører de kommende fire årene. Dette er klart etter at Ap, Sp og SV torsdag kveld ble enige om en plattform frem til høsten 2023. Jacobsen velges formelt til ordfører i forbindelse med at det nye kommunestyret i Lødingen samles torsdag 3. oktober.
Hugo Jacobsen (Ap) blir Lødingen kommunes ordfører de kommende fire årene. Dette er klart etter at Ap, Sp og SV torsdag kveld ble enige om en plattform frem til høsten 2023. Jacobsen velges formelt til ordfører i forbindelse med at det nye kommunestyret i Lødingen samles torsdag 3. oktober. Foto: Svein Rist

Disse skal styre i Lødingen

LØDINGEN: Hugo Jacobsen (Ap) blir ordfører, og Mia Heimly (Sp), blir den yngste varaordføreren i Lødingen kommunes historie.

Dette er klart etter at Ap, Sp og SV torsdag kveld ble enige om en plattform for samarbeid for perioden 2019 - 2023.

Etter det Bladet Vesterålen erfarer har det vært tildels harde forhandlinger før den endelige kabalen kunne godkjennes av de tre samarbeidspartiene.

Posisjonen vil dermed kontrollere 10 av kommunestyrets 17 representanter.

Som i siste del av inneværende valgperiode vil opposisjonen i Lødingen bestå av Frp, H og V.

Maktfordelingen resulterer videre i et nesten helt nytt formannskap. Hugo Jacobsen (Ap), Mia Heimly (Sp), Kurt L. Olsen (SV), Monica Rolandsen (H) og Einar Gran Ernstsen (Frp) vil ventelig få plass. Kurt L. Olsen vil være den eneste som ”overlever” i dette organet.

Mia Heimly (21) fra Senterpartiet blir den yngste varaordføreren i Lødingen kommunes historie.
Mia Heimly (21) fra Senterpartiet blir den yngste varaordføreren i Lødingen kommunes historie. Foto: Svein Rist

Kontroll på økonomien

De tre partene kunne torsdag kveld presentere en plattform for samarbeidet. Denne er utarbeidet ut fra de viktigste sakene fra partienes valgprogram.

Ikke uventet er det punktet om å få kontroll med kommunens økonomi som er ført opp på topp i samarbeidserklæringen. 

Videre gjenspeiler erklæringen ulike satsningsområder som man vil jobbe for å få innarbeidet i kommunens budsjett og økonomiplan fremover.

”Partene er svært tilfreds med at man har lyktes med å bli enige om et bredt samarbeid i kommende periode, og hvor man vil jobbe for å få til vekst og utvikling i hele kommunen”, fremkommer det i en pressemelding fra Ap, Sp og SV.

Plattformen

Sammenholdt med løftene de tre partiene gikk til valg på fremkommer det ingen overraskelser i plattformen som skal styre samarbeidet frem til nytt kommunevalg høsten 2023.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Få kontroll med kommuneøkonomien

    • Oppfølging av omstillingsprosjektet innen enhet Helse og omsorg.

    • Andre tiltak for tilpasning/reduksjon av driftsnivået.

    • Nivået på eiendomsskatten vurderes nøye hvert år, og utfases når økonomien er under kontroll.

    • Beholde Vestbygd skole og oppvekstsenter, med alle trinn og skolekretsgrenser som i dag. Se på bygningsmessige løsninger for å tilpasse driftsnivået.

    • Ingen privatisering. Gode velferdstjenester skal utføres i kommunal regi.

    • Posisjonen ønsker å intensivere arbeidet med  næringsutvikling. Dette for å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser i hele kommunen.

    • Oppstart revidering av kommuneplanen tidlig i perioden, både samfunnsdelen og arealdelen, slik at det legges til rette for næringsvirksomhet, bosetting og fritidsbebyggelse i hele kommunen. 

    • Revidering av Klima- og miljøplan.

• Videreføre arbeidet med utbedring av kommunal infrastruktur.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

    • Fullføre utbedring av vannverkene i kommunen, herunder også sikre helårsvann med god kvalitet til Vestre Vestbygd, inklusive Øksneshamn.

    • Forbedre standarden på kommunale veger.

    • Trafikksikker kommune – sikrere trafikkløsninger.

    • Bruks-  og vedlikeholdsplan for kommunale bygg, inklusive sanering av bygg.

    • Ønske om å beholde dagens bibliotek, såfremt kostnadene ikke blir altfor store.

    • Jobbe for et godt kollektivtilbud i hele kommunen.

    • Utbygging av breiband og andre alternative løsninger når dagens kobbernett fases ut.

    • Videreføre påbegynte prosjekter.

    • Hamndalsprosjektet.

    • Stedsutvikling Hamna.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

    • Mobilutbygging Vestbygda.

    • Jobbe for et godt arbeidsmiljø for både barn og voksne i hele kommunen.

    • Fritidstilbud til barn og unge.

    • Støtte det frivillige arbeidet (Frivilligsentralen, idrettslaget, lag og foreninger og så videre.)