Vårvei: Veien over Jørland – mellom Røddet i Kråkhaugen og Jørlandssjøen – er nå stengt for gjennomkjøring. Den kommer som egen sak til kommunestyret. Bildet er tatt i vår. Foto: Mareno Leonhardsen

Disse veiene får asfalt i år

– Det ligger an til betydelig mer asfalt i Bø enn først tenkt, signaliserer ordføreren.

– Det er fra før bevilget sju millioner til asfaltering. Fra Høyres side er signalet av vi gjerne kan bruke ni millioner til asfaltering av kommunale veier, sa ordfører Sture Pedersen til kommunestyret torsdag.

Vangsvegen (Fra FV820 på Sommarland opp mot Ramnåsen kirkegård), Øvre Sund, Husvågveien, Rabbveien (går opp ved Luna-banen og tar av til høyre), Villaveien ved Steinesjøen, Sjøhaugveien ved Steinesjøen (begge i byggefeltet), Idrettsveien på Steine.

I tillegg ligger disse inne som opsjon, – hvis bevilgninga rekker lenger enn det som er prioritert først i anbudet: Nordahlstranda (Vinje), Snarsetnesan, Ringstadåsen og Haugsnesveien.

Nyttig

– Å asfaltere dårlige grusveier er blant de beste investeringene vi gjør, slo ordføreren fast.

– De to ytterligere millionene vi kan disponeres til asfalt er ubrukte midler i investeringsbudsjettet. Bevilget, men som ikke er disponert til annet, og heller kan brukes til dette, forklarte ordføreren.

Jørlandsveien

Representanten Berit Hansen (Sp) etterlyste hva som skjer med Jørlandsveien.

– Jørlandsveien er gruset nylig. Den kommer som egen sak, men utredninga er ikke ferdig. Vi må kanskje inn med ei bevilgning. Men Jørlandsveien er ikke glemt, sa ordføreren.