Mobiltelefon: Mannen mente noen andre måtte ha sendt tekstmeldingene til kvinnen. Foto: Håvard S. Mækelæ

Dømt for SMS og venneforespørsel på Snapchat

– Det er brukernavnet mitt, men jeg har ikke lagt henne til, sa den tiltalte. Han nektet også for å ha sendt en rekke tekstmeldinger.

En mann fra Hadsel møtte i Midtre Hålogaland tingrett i april, tiltalt for å ha brutt besøksforbudet mot en kvinne. Kvinnen hadde mottatt flere meldinger fra ham mens han hadde besøksforbud, pluss en venneforespørsel på Snapchat.

Mannen nektet både for meldingene og venneforespørselen. Dommeren trodde ham ikke.

– Det ble fremlagt skjermbilder av meldingslogg som viser meldinger sendt fra tiltaltes mobilnummer til kvinnen i perioden besøksforbudet gjaldt. Tiltalte sa at han har sendt meldingene i samme meldingslogg forut for tiden besøksforbudet gjaldt, men at han ikke har sendt de meldingene som er fra perioden da han var ilagt besøksforbud. Tiltalte forklarte at det må være noen andre som har sendt meldingene, står det i dommen.

Dommeren mente meldingenes innhold viste at det var han som hadde sendt dem. Han hadde heller ingen forklaring på venneforespørselen.

Mannen hevdet at kvinnen hadde ringt ham to ganger én måned før de aktuelle meldingene. Retten tok ikke stilling til om dette var sant, da dommeren mente det var uten betydning.

Mannen ble dømt til å betale 8.000 kroner i bot. Han må også betale 1.500 kroner i saksomkostninger, om dommen blir stående.

Forsvarer i saken er Elise Riibe-Stokland. Hun har ingen kommentar på spørsmål om saken blir anket.