Fortvilet: – Det er ei alvorlig utvikling. Det er det ingen tvil om, sier Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp), etter å ha fått presentert den dystre folketalls-utviklinga i kommunen. Foto: Fredrik Sørensen

Dramatisk fall i Andøy

ANDØY: Da regjeringa og Arbeiderpartiet vedtok nedleggelse av Andøya flystasjon i 2016, baserte de seg på at Andøy ville få en nedgang i folketallet på 278 innbyggere fram mot 2028 som følge av nedleggelsen. Bare tre år senere har kommunen passert det tallet.

Fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 ble det totalt 219 færre innbyggere i de seks kommunene i Vesterålen og Lødingen. Om lag halvparten av tapet kom i Andøy.

Andøy kommune har mistet 108 innbyggere det seneste året. Det utgjør nesten 50 prosent av det samla tapet i regionen i samme periode.

– Dette viser bare at bekymringene vi uttrykte i forkant av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon har slått til som fryktet, sier ordfører Knut Nordmo (Sp) til Bladet Vesterålen.

– Alvorlig

Andøy er nå nede i 4.663 innbyggere. Kommunen har mistet 317 innbyggere siden nyttår 2016 – året Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt. Til sammenlikning mistet Andøy kun 22 innbyggere fra 2010 til 2016, før det ble politisk vedtatt å flytte hjørnesteinsbedriften vekk fra kommunen.

PwC anslo i beslutningsgrunnlaget, i 2016, at Andøy ville få en nedgang i folketallet på 278 innbyggere fram mot 2028 som følge av at flystasjonen forsvinner. Tre år senere har man allerede passert det tallet. Det til tross for at flystasjonen ennå ikke er lagt ned.

Ordføreren er fortvilet.

– Det er ei alvorlig utvikling. Det er det ingen tvil om, sier Nordmo.

– Andøy kommune har i hele omstillingsfasen jobbet fram mange gode prosjekter. Vi har gjort alt vi kan, inkludert å bevare optimismen og framtidstroen. Men vi venter fortsatt på at Staten skal gjøre sitt, legger han til.

Nordmo viser blant annet til at formannskapet i Andøy nylig sa ja til områdereguleringsplanen for Andøya Spaceport. Han forventer at kommunestyret gjør det samme førstkommende mandag.

– Da har vi Andøy levert, og gjort det vi kan for å realisere satellittbasen. Nå forventer jeg at dette kommer på plass, for som tallene fra SSB udiskutabelt slår fast: Det haster, sier Nordmo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Må følge opp

Nordmo viser til at regjeringa har vist evne og vilje til å følge opp delen av «Andøya-vedtaket» som går på nedleggelse av flystasjonen, men at oppfølginga av resten av vedtaket lar vente på seg.

I vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble det nemlig gjort flere flertallsmerknader:

«Flertallet understreker behovet for at regjeringen tar et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet, for å i størst mulig grad redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen.For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en mer robust og variert næringsstruktur».

«Flertallet forventer på denne bakgrunn at regjeringen i perioden frem til 2020 legger til rette for en målrettet omstilling med sikte på i størst mulig grad å minimere de negative effektene for Andøy-samfunnet av nedleggelsen av Andøya flystasjon».

«Flertallet merker seg at nedleggelsen av flystasjonen kan gi muligheter både gjennom frigjøring av arealer for kommunen, og gjennom muligheter for alternativ verdiskapende virksomhet i fasilitetene som fraflyttes av Forsvaret».

– Tre år er gått, og vi har allerede mistet flere innbyggere enn beslutningsgrunnlaget tilsa. Likevel er det fortsatt optimisme i Andøy. Det skyldes prosjekter som Andøya Spaceport, The Whale og mulighetene som ligger i Andenes havn, dersom havneprosjektet som ligger inne i Nasjonal Transportplan blir realisert. Nå er vi helt avhengig av at også delene om hvordan Staten skal stille opp for Andøy blir fulgt opp, sier Nordmo.

Store konsekvenser

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, utgjør hver innbygger i Andøy kommune om lag 50.000 kroner i overføring til kommunen, i såkalt innbyggertilskudd fra Staten.

At Andøy har mistet 317 innbyggere siden flystasjon-saken begynte å rulle i 2016, betyr med andre ord i overkant av 15,8 millioner kroner mindre i overføringer til Andøy kommune. Det kom blant annet til syne da budsjettet for 2020 ble vedtatt i kommunestyret i desember, med flere titalls kutt over hele linja i tjenestetilbudet til innbyggerne.