Avtroppende ordfører Karianne Bråthen (Ap), ble hedret av Ellen B. Pedersen (SV).
Avtroppende ordfører Karianne Bråthen (Ap), ble hedret av Ellen B. Pedersen (SV). Foto: Sverre Idar Lakså

Ellen takket Karianne

ØKSNES: Karianne Bråthen var første kvinnelige ordfører da hun ble valgt inn for fire år siden. – Det har vært fire innholdsrike år, og jeg skal ikke legge skjul på at det er vemodig å takke av, sa Bråthen før hun satte seg ned med de andre representantene.

Avtroppende ordfører Karianne Bråthen tok ordet etter at ordførervalget, som andre sak var ferdig behandlet, og John Danielsen var valgt som ordfører.

– Da er det gått fire år siden jeg tiltrådte som første kvinnelige ordfører i Øksnes, og i dag går jeg av. Demokratiet har talt og samarbeidskonstellasjonene har forhandlet.

– Denne dagen forbereder man seg jo på – når man skal takke av, men allikevel vil jeg si at det er vemodig. Jeg er blitt utrolig glad i de ansatte i kommunen og fått sette mer av Øksnes kommune, enn om jeg ikke hadde fått muligheten til det ærefulle oppdraget det er å være ordfører, sier Bråthen.

– I løpet av perioden har jeg besøkt næringslivet og enhetene i kommunen, jeg har fått åpnet diverse arrangement og deltatt på mange gode tiltak og satsinger. Jeg har fått representere kommunen utad i ulike fora.

Bråthen sier hun har blitt tatt godt imot i møte med næringsliv og foretak som kommunen eier eller er medeier i.

– Det betyr mye at innbyggere, næringsliv og andre har opplevd at jeg som ordfører har vist interesse.

– Så har det jo også vært en periode der mye har skjedd, vi har behandlet tøffe og krevende saker. I starten av min periode var ferdigstillelse av havneutbygginga noe som tok nattesøvn. Kommunen hadde flere som gikk av med pensjon og organisasjonen manglet folk. Jeg kan nevne Kjærlighetshaugen, Klosaka og fiskehjeller, skolenedleggelser og ikke minst innføring av eiendomsskatt. Dette har tært på det politiske miljøet, sier Bråthen.

– Min rettesnor har uansett alltid vært at vi må prøve å finne kloke vedtak, som hensyntar ulike interesser. Dette har selvfølgelig ikke alltid vært like lett å få til, men jeg vil absolutt oppfordre det nye kommunestyret til å søke å finne de kompromissene som ivaretar flere parter. I tillegg her jeg opptatt av likebehandling og at vi skal gjøre ting korrekt.

Bråthen trekker fram flere seire fra siste periode:

– Etableringen av vg2 fiske og fangst, etablering av Primex, Øksnes Viking som kjøpte opp Cermaq Alsvåg, etablering av trepartssamarbeid, midler til strekninga Frøskeland-Myre, satsing på reiseliv og mye mer.

– Innføring av eiendomsskatt ser jeg også på som en seier og da med tanke på de ansatte i organisasjonen og tjenestetilbudet. Eiendomsskatten har gjort at vi har kunnet beholde stillinger, sykehjemsplasser, dagsenter, basseng, et cetera, og det gir kommunen et handlingsrom framover. Vi ser jo allerede at den neste posisjonen i kommunen ikke finner det mulig å fjerne den. Dette forteller meg at vi gjorde rett, selv om det også kostet oss fortsatt styring, sier Bråthen.

– Det er utrolig viktig at politikere, næringsliv og øvrige samfunn spiller på lag for få viktige gjennomslag. Midler til Frøskelandsveien og til anlegget på Klo viser at det funker. I høst blir det viktig at vi alle står på for å få etablert naturbruk vg1 fiske og fangst på Myre.

– Det har vært fire spennende år, fire krevende år, fire lærerike år, fire veldig hyggelige år. Takk til samarbeidsparter, partikolleger, motstandere og andre for fire innholdsrike år på godt og vont.

– Med dette ønsker jeg den nye posisjonen lykke til og ny ordfører, John Danielsen fire like flotte år som jeg har hatt, avsluttet Bråthen.

– Takk for innsatsen

Ellen B. Pedersen (SV) ba også om ordet etter at Bråthen hadde takket av.

– Karianne Bråthen var den første kvinnelige ordføreren i Øksnes, og for oss kvinner var det stort. Videre synes jeg vi har hatt et veldig godt samarbeid i posisjonen, sa Pedersen.

– Karianne har vært en samlende ordfører, og jeg har satt stor pris på det samarbeidet vi har hatt de siste fire årene, sa Pedersen.

Hun benyttet også anledninga til å takke de som gikk ut av kommunestyret for innsatsen.

– Tore Christiansen (tidligere KrF red.anm.) er en av de dyktigste politikerne vi har hatt i kommunestyret så lenge jeg har vært med. Hans kunnskap om politikken gjorde at vi i samarbeid fikk mye på plass, også sammen med opposisjonen, sa Pedersen.