Elvekroken: Rune Frøyslie sier han ikke vil nekte folk å bade i Elvekroken i framtida. Foto: Sverre Idar Lakså

Elvekroken som bade og rekreasjonssted i Sigerfjord – også for de neste generasjoner

Av: Rune Frøyslie

Det byggeprosjektet jeg har jobbet med i noen år, og hvor byggingen skulle vært i gang i år vil ikke bli gjennomført slik det er planlagt og godkjent.

Folkemøtet i går satte ord på mange tema som jeg måtte tenke over i ettertid. Det er kanskje i det store og hele nettopp derfor flere møter mellom folk burde avholdes. Klart det gjør inntrykk, å komme ut av sosiale medier og møte folk ansikt til ansikt.

Byggeprosjektet i Elvekroken skal tenkes og tegnes om. Det finnes gode løsninger for et bade- og rekreasjonssted for de neste generasjoner i kombinasjon med ei hytte til privat bruk.

Jeg var i går ettermiddag og kveld i kontakt med flere fra folkemøtet, Christoffer, Arne Emil, Lill-Kristin, og sånn jeg opplever stemningen er det god klangbunn for et møtepunkt over sommeren for å drøfte dette videre. Jeg håper Sigerfjord Vel vil være med, og Sortland kommune for å drøfte løsninger før vi setter i gang et arbeide med ei ny byggesak.

Elvekroken er et sted for mange gamle opplevelser, det er ingen begrensninger i å skape et sted for nye opplevelser. Det var en god følelse å møte folk i går til samtale om Elvekroken, det er lett å kjenne på det i dag også.

Det oppleves på ingen måte som å gi fra meg noe som helst – i mye større grad oppleves det som å få noe ved å finne løsninger sammen med andre.

God sommer!