Foto: Statens Vegvesen Nord

En måtte surre bedre; en annen feide forbi tollen

E10: Ett kjøreforbud, åtte bøter, derav sju dekkgebyr, samt en mangellapp; dette er status etter en tungbilkontroll søndag og mandag på E10 Bjørnfjell, melder Statens Vegvesen.

Kontrollen dreide seg om vinterutrustning – både dekk og kjetting.

Fire kjøretøy fikk gebyr for dekk med mønsterdybde under de lovlige fem mm. Alle 89 kontrollerte kjøretøy hadde nok antall kjettinger medbragt samt korrekt merkede dekk.

Dårlig sikret

Et vogntog fikk kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring.

Kjørte forbi

En transport full av møbler ble snudd og henvist til tollstasjonen da den passerte rett over grensen uten å klarere godset. En lastebil fikk skriftlig mangellapp på grunn av ulovlig monterte ekstralys.

– Dette er et relativt godt resultat, med tanke på krav til utrustning, sier likevel kontorsjef Frode Johansen i sin oppsummering etter kontrollen.

Nye krav

Fra og med vintersesongen 2020/2021 er det nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy:

Bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg skal benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».

Gebyrsatsen for dekk med mønsterdybde under lovlig minimum er kr 2.000 per dekk for kjøretøy med mer enn 7.500 kg totalvekt.