Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Egil Blomsø

Én ny syk hund siden torsdag – i Vestfold

Mattilsynet har fått melding om 102 hunder med blodig diaré landet over, etter at det mystiske sykdomsutbruddet startet.

Dettemelder Mattilsynet fredag kveld:

«Fra torsdag til fredag mottok Mattilsynet én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Vestfold.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. Innledningsvis har det kommet flest meldinger om sykdomstilfeller i Oslo-området.

Veterinærinstituttet har fredag obdusert to nye hunder, fra henholdsvis Hedmark og Oslo. Disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse som de 12 som har blitt obdusert tidligere.»

– Går aktivt ut

Og videre:

«Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Den pågående kartleggingen viser så langt 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Svarene så langt kan indikere en oppsving av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Det jobbes videre med å bearbeide informasjonen fra spørreundersøkelsen, både i Mattilsynet og hos Veterinærinstituttet. Spørreundersøkelsen favner bredt og gir et komplekst bilde, noe som medfører at bearbeiding og analyse tar tid. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. De første vurderingene viste at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold, er bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber intensivt videre, men forventer ikke å ha nye oppdateringer i saken før etter helgen. Det ventes svar fra flere pågående undersøkelser til uken.»

Slik var situasjonen 7. september:

Utelukker flere sykdommer

Meldingen fortsetter:

«Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener nå å kunne utelukke flere mulige kilder til akutt sykdom i hundesaken. Dette gjelder parvovirus og parasittene Giardia og Cryptosporidium. Tidligere har miltbrann, harepest (tularemi), Campylobacter og Salmonella blitt utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig. Det er i heller ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, og det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer. Innsamling av informasjon fra veterinærer om relevante sykdomstilfeller fortsetter.

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos tilsammen ti hunder (ni obduserte og én levende). Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene, uten at man pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene.

Veterinærinstituttet undersøker nå hvordan forekomsten av bakterien er i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder. Fremover vil Veterinærinstituttet undersøke Providencia-bakteriene for å se om de tilhører samme bakteriestamme. Dette kan avklare om tilfellene er koblet i ett utbrudd, eller om det er flere enkelttilfeller vi får melding om

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden.

Mattilsynet oppretteholder råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.»

Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark, Nordland, Troms og Finnmark.