– Jeg håper forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet ser på totaliteten nå. Det vil være mer enn ille hvis prestisje får gå foran fornuft her, sier Liv Signe Navarsete (Sp).
– Jeg håper forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet ser på totaliteten nå. Det vil være mer enn ille hvis prestisje får gå foran fornuft her, sier Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: Forsvaret

– En selvfølge at man må fase inn P-8 på Andøya

ANDØY: – Hvis det skal bygges opp midlertidig infrastruktur i Bodø eller på Gardermoen for å fase inn de nye patruljeflyene, må man spørre seg om Forsvaret har for mye penger.

– Det sier forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

Hun er kjent med nyheten Bladet Vesterålen presenterte torsdag ettermiddag, om at forsinkelser i arbeidet med å bygge hovedbase for maritime patruljefly (MPA) på Evenes gjør at innfasingen av de nye P-8-flyene må skje et annet sted.

Valg av base for innfasing av de nye maritime patruljeflyene vil bli tatt før nyttår, og ifølge Forsvaret er både Andøya, Bodø og Gardermoen blant alternativene.

Navarsete mener valget er opplagt.

– Det er en selvfølge at man nå må fase inn P-8 på Andøya. USA har vært der flere ganger med sine P-8, og de skryter veldig av basen. Det er ingen grunn til at vi ikke skal fase inn våre egne fly der, sier hun.

Navarsete er klar på at det er fullstendig meningsløst å bygge midlertidig infrastruktur for MPA i Bodø eller på Gardermoen, for å fase inn de nye flyene, når en skredderskydd og allerede operativ base ligger klar på Andøya.

– Hvis det skal bygges opp midlertidig infrastruktur i Bodø eller på Gardermoen for å fase inn de nye patruljeflyene, må man spørre seg om Forsvaret har for mye penger, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne.

I vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ligger det en merknad om at saken skal vurderes på nytt hvis det fremkommer vesentlige endringer. Mandag ble det klart at Forsvaret likevel skal beholde Andøya som «reservebase», selv om vedtaket sier utrangering/avhending. Tre dager senere opplyser Forsvaret at innfasingen av de nye patruljeflyene må skje et annet sted enn på Evenes, grunnet forsinkelser i bygginga av MPA-fasiliteter.

– Er det tid for å aktivere merknaden, og se på saken på nytt?

– Det har jeg ment lenge, og det blir jo forsterket med disse nyhetene. Men det er de som har lagt inn denne merknaden som må tolke den, sier Navarsete.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun viser til at det er flere utfordringer på Evenes for tiden, blant annet hva gjelder turbulens og plassering/utforming av MPA-hangaren.

– Meg bekjent er det fortsatt ikke enighet om plassering av hangar mellom Avinor og Forsvaret. Kjøres denne saken langt nok, risikerer man å miste den sivile storflyplassen på Evenes. Jeg er godt kjent med flyselskapenes skepsis, og det er et vanskelig terreng man beveger seg i nå, sier Navarsete.

– Jeg håper forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet ser på totaliteten nå. Det vil være mer enn ille hvis prestisje får gå foran fornuft her, avslutter hun.