Fylkestingspolitiker Kjell-Are Johansen (Ap) er glad for at uttalelsen om pilotskole til Andøy ble enstemmig vedtatt.
Fylkestingspolitiker Kjell-Are Johansen (Ap) er glad for at uttalelsen om pilotskole til Andøy ble enstemmig vedtatt. Foto: Fredrik Sørensen

Enstemmig fylkesting vil ha pilotskole til Andøy

ANDØY: Nordland Arbeiderpartis uttalelse om etablering av pilotskole i Andøy fikk tilslutning fra et enstemmig fylkesting onsdag ettermiddag. Dermed går Nordlands politikere med full tyngde inn for at det skal legges til rette for dette.

Som Bladet Vesterålen omtalte tirsdag, hadde partigruppene i fylkestinget sist søndag besøk fra Pilot Flight Academy, som presenterte spennende planer for etablering av pilotutdanning i Andøy. Ei slik etablering kan gi 300 studenter og 70-90 ansatte på Andøya innen 2021.

Den enstemmige uttalelsen som fylkestinget vedtok onsdag legger press på regjering og storting hva angår å finne løsninger som gjør at etableringa av en pilotskole i Andøy kan realiseres. Å få på plass en egnet studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS-området er avgjørende i så måte.

Fylkestingspolitiker for Nordland Arbeiderparti, Kjell-Are Johansen, er strålende fornøyd.

– Jeg er meget glad for at uttalelsen som Arbeiderpartiet fremmet ble tilsluttet av alle, slik at alle partiene på fylkestinget står bak den. Det gir kraft i uttalelsen. Uttalelsen gir våre tillitsvalgte i Nordland i oppdrag å påvirke våre sentrale politikere til å finne en løsning, sier Johansen til Bladet Vesterålen.

Han håper og tror at etableringa skal bli realisert.

– Ja, jeg håper og tror at dette skal være mulig. En etablering av ei pilotutdanning  i Andøy vil være en viktig pilar i omstillingsarbeidet. Det er viktig å få på plass konkrete resultater tidlig i omstillingsfasen, sier Johansen, og viser til at Stortinget påla regjeringa å ta ekstraordinært ansvar for Andøy-samfunnet i merknadene til vedtaket om å legge ned flystasjonen.

Her er uttalelsen som fylkestinget enstemmig vedtok

Pilotutdanning på Andøy

Nordland fylkesting viser til Pilot Flight Academys (PFA) planer for etablering av pilotutdanning på Andøya. Bakgrunnen for PFAs interesse er først og fremst Andøyas åpenbare fortrinn, med infrastruktur og luftrom som ligger til rette for slik utdanning. Samtidig viser Nordland fylkesting til den økte etterspørselen etter piloter, hvor dagens utdanningskapasitet dekker under halvparten av behovet i Europa.

PFA er i dag en av Europas største flyskoler med avdelinger på Torp i Sandefjord og på Notodden flyplass. Skolen har 250 studenter og mer enn 70 ansatte, og er i stadig vekst. Den toårige pilotutdanningen ved skolen fører frem til alle sertifikater som trengs for å kunne søke jobb i de store flyselskapene rett etter endt utdanning.

Nordland fylkesting viser til at Andøya har fantastiske fortrinn til å kunne ta en posisjon innen internasjonal pilotutdanning. Andøya har ledig flyplasskapasitet, ledig luftrom og nærhet til mange andre flyplasser for skoleflyging. Videre vil en flyskole kreve minimalt med grunninvesteringer, da mange av fasilitetene på flyplassen kan benyttes av skolen. Det finnes også mye luftfartspersonell både på Andøya og i regionen som vil kunne få arbeid ved skolen, og som kan bidra til en videreutvikling av utdanningen.

En etablering av flyskole på Andøya vil utgjøre et luftfartskompetansesenter sammen med Andøya Space Center, Widerøe og Forsvaret. Dette vil være viktige bidrag i en kraftfull omstillingspakke som Andøysamfunnet trenger, og fylkestinget er kjent med at Andøy kommune har prioritert økonomisk støtte til forprosjektet.

Nordland fylkesting viser til at en egnet form for studiefinansiering vil kunne bidra til en rask etablering av pilotutdanning på Andøya med 40-60 studenter på teoriundervisning i løpet av seks måneder og med 100 studenter innen ett år. Flygetrening vil kunne starte opp allerede i 2020 og skolen vil da være utvidet til anslagsvis 300 studenter og 70-90 ansatte på Andøya innen 2021. Nordland fylkesting ber derfor regjering og Storting ta et snarlig initiativ med sikte på å få til en egnet studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS- området.