Foto: Tommy Larsen

Et løfte som forplikter

I slutten av juli kom det nye, urovekkende meldinger om personellsituasjonen ved Andøya flystasjon. Hittil i år har om lag 20 ansatte sluttet og forlatt basen som huser Norges maritime overvåkingsfly. Fra før er det kjent at om lag 30 ansatte hadde sluttet i tidsrommet fra vedtaket om å legge ned flystasjonen ble fattet i november 2016, til årsskiftet 2017/2018.

Dette er en varslet situasjon. Både de ansattes organisasjoner og Andøy kommune ved ordføreren har over tid påpekt at man risikerer å komme i en slik situasjon. Likevel er lite blitt gjort for å beholde kritisk personell.

Ifølge Stein-Håkon Eilertsen, leder i Norges Offisersforbund (NOF) ved Andøya flystasjon, kan det bli full kollaps i den maritime overvåkinga av nordområdene allerede til høsten. I et intervju med Bladet Vesterålen nylig sier han rett ut at det er flaks som er årsaken til at 333-skvadronen enda ikke har gått ned for telling.

Eilertsen forteller også om en stadig økende frustrasjon blant de ansatte, noe som i stadig større grad påvirker arbeidsmiljøet. Det skyldes blant annet at løftet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga da han besøkte flystasjonen 1. juni ikke har materialisert seg.

Etter møtet med de ansatte beskrev Bruun-Hanssen situasjonen som kritisk. Han lovet å ta tak i arbeidet med tiltak med en gang. Når det rapporteres at ingenting har skjedd, er det både oppsiktsvekkende og overraskende.

Ferieavvikling kan selvfølgelig være ei av forklaringene, men tiltak for å beholde ansatte ble lovet allerede da nedleggingsvedtaket ble fattet, for halvannet år siden. Derfor er det uansett lett å forstå skuffelsen blant de ansatte. Nå går ferietida uansett mot slutten, og da er ingen unnskyldninger gode nok.

Forsvarssjefen lovet handling da han besøkte Andøya. Han lovet rask handling. Det er et løfte som forplikter.

Personellflukten er en stor utfordring i den daglige drifta på Andøya. Men som Norges Offisersforbund har påpekt: Den kan bli en like stor verkebyll på sikt – når de nye maritime overvåkingsflyene, P-8 Poseidon, skal fases inn. For hvor stor nytte får man av nye og moderne overvåkingsfly, hvis man ikke har tilstrekkelig og kvalifisert personell til å drifte dem?