Svarer: – Jeg forstår og deler frustrasjonen til Jonni Solsvik, sier statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Forsvarsdepartementet. Foto: Forsvaret / Nordland fylkeskommune

Evenes-sprekken: Slik svarer de Solsvik

ANDØY: Høyre, Frp og Ap har fått anledning til å svare på kritikken fra Jonni Solsvik om milliardsprekken på Evenes. Det samme har Forsvarsdepartementet.

Holte Consulting har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet foretatt en ekstern gjennomgang av både økonomi og andre utfordringer som gjenstår på Evenes flystasjon. Konklusjonen i rapporten er ei anbefaling om å øke kostnadsrammen til om lag 6,3 milliarder kroner. Dersom politisk nivå skal ta høyde for det økte ambisjonsnivået fra langtidsplanen for forsvarssektoren, er rådet å øke rammen ytterligere, til om lag 8,4 milliarder kroner.

Tidligere Andøy-ordfører Jonni Solsvik har i den forbindelse krevd svar på hvordan dette er mulig – i et prosjekt der kostnadsrammen opprinnelig var 3,5 milliarder kroner.

Solsvik kommer overfor Bladet Vesterålen også med en rekke uttalelser om beslutningsgrunnlaget og prosessen som førte til at Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016. Høyre, Frp, Ap og Forsvarsdepartementet har derfor fått artikkelen tilsendt på e-post før publisering.

Les også
Solsvik krever svar: – Høyre, Frp og Ap har et alvorlig forklaringsproblem

Partiene og departementet har fått anledning til samtidig imøtegåelse.

Dette svarer Forsvarsdepartementet

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Forsvarsdepartementet har sendt følgende svar:

– Det må nesten være opp til forrige regjering å svare på både hvordan dette kunne skje og om det var mulig å forutse – det var de som satt i regjeringskontorene. Det foreligger alltid usikkerhet og risiko ved slike politiske veivalg, noe som også ble påpekt fra flere hold politisk, skriver han.

– Jeg er glad for at dagens regjering med Senterpartiet og Ap tar ansvar og synliggjør utfordringene som foreligger. Det er vårt ansvar som regjering, fortsetter han.

– Det var nettopp usikkerhet knyttet til fremdrift på Evenes som var årsaken til at vi satte i gang en ekstern gjennomgang. Vi har avdekket at utbyggingen vil få en merkostnad sammenlignet med kostnadsbildet til den forrige regjeringen, skriver Bentzen videre.

– Det har vært stor debatt om dette temaet, med store partipolitiske motsetninger. Jeg forstår og deler frustrasjonen til Jonni Solsvik, etter selv å ha sittet i opposisjon og jobbet med saken, slår han fast.

Statssekretæren understreker at Andøya flystasjon nå får en ny rolle.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Evne til mottak av allierte styrker er av essensiell betydning, og er en av de tre grunnpilarene i Norges forsvar. Dette sammen med en ny sikkerhetspolitisk situasjon, som er beskrevet i stortingsmeldingen som ble lagt frem før påske, er noe vi må ta stilling til. Tidligere politiske vedtak dekker ikke vårt behov for å tilrettelegge for, og yte evne, til mottak av allierte styrker, trening og øving. Det er kun Andøya som har relevant infrastruktur tilgjengelig. Vi jobber nå med å utrede ambisjonsnivå og hva det konkret innebærer for Andøya.

Dette svarer Høyre

Bladet Vesterålen har også framlagt Solsviks uttalelser for Høyre.

Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, svarer på vegne av partiet:

– Beslutningen om å plassere basen på Evenes ble gjort basert på faglige råd, og det var bred politisk enighet i Stortinget om beslutningen, innleder hun.

– Det er riktig at utbyggingen på Evenes blir dyrere enn først planlagt. Kostnadsøkningen fra 2020-2021 har vært betydelig, både knyttet til materialer og entreprenørenes prissetting i utlyste konkurranser, utdyper hun.

– Ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks har prisene økt vesentlig det siste året. Det har rett og slett blitt dyrere å bygge her i landet, både for privatpersoner og offentlige prosjekter. I tillegg er syv prosjekter på Evenes endret i løsning og omfang. Dette har også medført økte kostnader, sier Schou.

Hun fortsetter:

– Det er svært positivt at basen på Andøya videreføres som beredskapsbase, og dette er i tråd med regjeringen Solbergs politikk. Dette ble gjort rede for både i revidert nasjonalbudsjett 2019 og i inneværende langtidsplan for forsvarssektoren.

Videre sier Schou:

– Det er svært viktig at vi satser videre på Andøya når Orion-flyene om noe tid fases ut. Regjeringen Solberg har gjennom en årrekke gitt betydelig støtte til Andøy-samfunnet, senest i statsbudsjettet for 2022 en bevilgning på 365 millioner til Andøya Space og oppskytningsbasen for små satellitter. I løpet av de siste årene har Høyre i regjering hatt mange samtaler og god dialog med Jonni Solsvik, og hans synspunkter har sammen med andre synspunkter vært viktige i spørsmål om Andøya og Evenes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Schou avslutter:

– Høyre imøteser at Forsvarsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med en mer utførlig oppdatering om Evenes når den endelige rapporten foreligger.

Dette svarer Frp

Bladet Vesterålen har også vært i kontakt med Frp.

– Solsviks kritikk er berettiget, sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen i Frp.

– Jeg var av samme formening som Solsvik i 2016, og stemte derfor mot nedleggelsen av Andøya flystasjon, som den eneste fra Frp, sier Olsen.

– For meg handlet det den gang om to ting: Konsekvensene av nedleggelsen for Andøy kommune, og kostnadene ved å flytte til Evenes, slår han fast.

Olsen viser til nedleggelsen av Bodø Hovedflystasjon og utbygginga på Ørland, som han også var imot.

– Vi hadde erfaringer fra Bodø/Ørland da Andøya-saken kom opp. Det har vist seg at man innafor forsvarspolitikken ikke er blant de flinkeste til å sette to streker under regnestykkene som legges fram, sier Frp-politikeren.

Han sier at han ikke kjenner denne konkrete saken godt nok til å vite hva som var belyst og ikke i 2016, både av økonomiske og operative forhold, når det gjelder Solsviks påstander.

– Men her er det lagt fram en kostnad uten rot i virkeligheten, for å få gjennom et politisk vedtak. Det bør også Høyre og Arbeiderpartiet kunne si, sier Olsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han bekrefter også at han og Frp støtter dagens regjering i at Andøya flystasjon må videreføres, i en ny rolle.

Dette svarer Ap

Arbeiderpartiet har følgende svar til Solsviks uttalelser:

– Dette er en sak for Forsvarsdepartementet nå som vi sitter i regjering, sier Jarle Roheim Håkonsen, som er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Les også
Finansministeren bekrefter at Andøya flystasjon får ny rolle som militær base
Les også
– Trenger basen i lys av situasjonen i Ukraina, og med tanke på mannen som styrer Russland
Les også
Utbyggingen på Evenes kan bli flere milliarder dyrere enn planlagt
Les også
Sprekken på Evenes: – Det stopper ikke på 8 milliarder