Fakkeltog  søndag kveld.
Fakkeltog søndag kveld. Foto: Innsendt

Fakler for trosfrihet

HADSEL: Rundt 70 mennesker gikk i fakkeltog på Stokmarknes for trosfrihet søndag ettermiddag.

Arrangementet var i regi av de kristne menighetene i Hadsel, i samarbeid med organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen, som arbeider for global trosfrihet.

– Dette er et fakkeltog for trosfrihet, som arrangeres for å vise vår solidaritet med kristne som blir forfulgt for sin tro, men også for at vi skal stå opp for alle andre grupper som på ulike måter får sin trosfrihet krenket eller begrenset, sa 

Helge Åkernes fra organisasjonen Åpne Dører i en appell på Stokmarknes torg.

Han viste til at kvinners fysiske integritet blir brukt som våpen for å angripe sårbare tros- og livssynsgrupper og trakk fram jesidi-kvinnene som ble kidnappet, tvangskonvertert og solgt som sexslaver av IS under folkemordet i 2014.

Unge jenter kidnappet

Åkernes trakk også fram hvordan unge jenter er blitt kidnappet av terrorgruppen Boko Haram i Nigeria, og at det hvert år kidnappes rundt hundre hinduistiske eller kristne jenter i Pakistan. Og han fortalte at en kvinnelig konvertitt i mange land risikerer å utstøtt av familien, tvangsskilt, fratatt omsorgsretten til barna sine og utsatt for både fysisk, psykisk og seksuell vold for å presse henne tilbake.

– Kvinner fra tros- og livssynsminoriteter opplever diskriminering i helsevesen, rettssystem, i skolen, i arbeidsmarkedet og lokalsamfunnet. Disse kvinnene kjemper en ensom kamp, ofte i et mannsdominert samfunn. Kvinnenes opplevelser og perspektiv blir lett oversett når trosfrihetsbrudd blir analysert og tiltak skal utformes. Derfor er det spesielt viktig å rette oppmerksomhet mot dem, og derfor er det viktig at vi markerer vår solidaritet med kvinner som lider for sin tro i det skjulte. Vi vil stå opp for alle kvinner som må leve i frykt og urettferdighet på grunn av sin tro eller livssyn, sa han.

Alles rett til trosfrihet

Åpne Dører-representanten fortalte at et tilsvarende fakkeltog i Oslo sist torsdag ble avsluttet med at et opprop ble overlevert til utenriksministeren med konkrete anbefalinger om hvordan kvinners trosfrihet kan styrkes.

– Uansett om vi er kristne eller har et annet livssyn, må vi kjempe for alles rett til trosfrihet uavhengig av hva de tror på. De skal se at vi bryr oss, la han til.