Til sommeren kan en introbedrift av og med flyktninger være i sving i Hadsel. (arkivfoto)
Til sommeren kan en introbedrift av og med flyktninger være i sving i Hadsel. (arkivfoto)

Får 2,4 mill. til krafttak for integrering

Flyktningetjenesten i Hadsel får 2,4 millioner kroner til jobbskaping og entreprenørskap for flyktninger.

Hadsel kommune har fått innvilget 2,2 millioner kroner til jobbsjansen for flyktninger i år, og 200.000 kroner for prosjekt rettet mot etablereropplæring.

– Vi er både stolte og glade, sier Marit Sandvær, som leder flyktningetjenesten, Tone Lise Johnsen som er prosjektleder for Jobbsjansen, og Toril Rogstad som kaller seg «guide» for introbedriften.

Flere i jobb

Jobbsjansen har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger. Justis og beredskapsdepartementet står bak, og det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI som forvalter tilskuddsordningen.

Hadsel kommune søkte i 2015 om penger herfra med hjemmeværende kvinner som målgruppe. Bakgrunnen var at NAV hadde mange innvandrere med behov for videre kvalifisering for å komme inn i arbeidsmarkedet, særskilt hjemmeværende kvinner. I år får flyktningetjenesten altså 2,2 millioner kroner til å fortsette arbeidet. Nå er målet å få 25 deltakere i kvalifiseringsløpet i løpet av året.

Voksenopplæringa i kommunen, Hadsel Asvo og Nav er prosjektpartnere.

– Asvo er veldig flinke med å ordne praksis i eksterne bedrifter, understreker Tone Lise Johnsen overfor Bladet Vesterålen.

De er veldig fornøyd med resultatene på formidling til videre arbeid eller utdanning herfra de to siste årene. I dag har man 11 deltagere som fortsetter i Jobbsjansen fra i fjor, mens ti avsluttet i året som gikk. Av dem gikk seks til jobb og utdanning. Året før avsluttet 12 deltagere opplegget, og alle gikk videre til jobb og utdanning.

Nabokommunene

– Vi vil jobbe videre i år for å få gode overføringsverdier i prosjektarbeidet til videre tilbud. I år kommer vi også til å jobbe ut mot nærliggende kommuner som arena for arbeidstrening innen næringsliv og kommunalt tjenesteapparat, forteller Marit Sandvær, som leder flyktningetjenesten.

– Det åpner flere muligheter, tilføyer Johnsen.

De roser samarbeidet med næringslivet, som legger til rette for at deltagerne kan få prøve seg.

Dessuten har kommunen altså fått 200.000 kroner i prosjektmidler fra IMDi til etablereropplæring for deltakere i introduksjonsprorammet. Bladet Vesterålen fortalte tidligere i vinter at de planlegger språkskole og språkkafé i et prosjektsamarbeid med Ungt entrepenørskap, Egga Utvikling og Stokmarknes Vel.

Språkkafé

– De skal styre det, og jeg er en guide, som legger opp løpet. Deltagerne er veldig med og har masse tips og ideer. De har virkelig gjort dette til sitt eget, sier Toril Rogstad. Det er snakk om en arabisk språkskole for barn med arabisk som morsmål, og for andre som vil lære språket. Dessuten ser man altså for seg en språkkafé.

– Poenget med en introbedrift er at her er det ressurssterke folk som det er fint for lokalsamfunnet å kunne utnytte – og som kan få utnytte sine egne ressurser, understreker hun.

Målet er å åpne dørene mot slutten av sommeren.

– Det er mye å gjøre seg kjent med i det norske systemet. Men de er flinke og jobber hardt, tilføyer Rogstad. Flyktningetjenesten har utviklet en hel deltagerperm med alle tema flyktninger kan ha bruk for, fra ulike regelverk til helse, utdanning og karriere.