Reno-Vest Renovasjonsbil Søppelbil
Reno-Vest Renovasjonsbil Søppelbil

Får orden på avfall og sanitær

SORTLAND: Reno-Vest søker nå om fylkesstøtte når de vil bygge ut flere avfallspunkt og sanitæranlegg for å imøtekomme økt turisme.

Det hele handler om bærekraftig turisme, og er et samarbeid med alle Reno-Vests eierkommuner og Visit Vesterålen.

I hver av de seks kommunene skal det, ifølge administrerende direktør Berit Pettersen, komme på plass iallfall to sanitæranlegg med bobiltømming og avfallshandtering. I tillegg vil man se på parkeringsplasser, mange er i dag ikke tilrettelagt for turisttrafikk, og må derfor enten bygges ut eller trygges på en bedre måte.

Eierandel fra kommunene

I forbindelse med at Reno-Vest søker om støtte fra Nordland fylkeskommune til dette prosjektet, er det kartlagt hvor det er avfallsfasiliteter for turister, og bekrefter at det er langt fra nok av dem.

– Lofoten fikk fire millioner til et lignende prosjekt i fjor. Nå vi søker om midler, forventer vi også støtte, men kommunene må regne med en eierandel, sier Pettersen.

Hun ser på denne oppgraderingen som helt nødvendig.

– Behovet er sterkt. Og når vi satser på bedre tilrettelegging for turister og lokalbefolkning så er det for å være i forkant av forventet økt turisme i regionen, sier hun.

I løpet av Vinteren

Avfallspunkter og sanitæranlegg vil bli lagt til veiområder der det er stort trekk av turister, for eksempel til parkeringsplasser eller steder der man starter fjell- og vandreturer.

– Vi har god tro på dette og Reno-Vest synes det er flott å hjelpe eierkommunene i dette arbeidet. I dag er det en del sanitæranlegg i kommunene, men det trengs flere. .

Det forventes et svar fra fylkeskommunen i løpet av høsten.

– Da har vi vinteren på oss til å bygge anlegg. Vi skal også lage en digital løsning som skal gi informasjon om hvor anleggene og tjenestene befinner seg. Det skal bli en standardheving som er nødvendig for miljøet, og blir noe lignende som er gjort i Lofoten for å imøtekomme økt turisme, sier Pettersen