Får pris for forebygging av overgrep

SORTLAND: DIXI-prisen 2019 tildeles Sortland kommune for det helhetlige og systematiske arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep.

Vårin Sørmeland fortalte åpent og barbeint om sine opplevelser i barndommen, i forbindelse med at Sortlandmodellen ble lansert og gjort tilgjengelig for alle landets kommuner i fjor. Foto: Inger Merete Elven

Det går fram av ei pressemelding fra DIXI Ressurssenter mot voldtekt som ble sendt ut fredag. Prisen deles ut i Oslo 4. februar.

– Årets prisvinner har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ e mæ». I 2019 ble modellen omtalt i regjeringens handlingsplan mot voldtekt – Sortlandmodellen. Kort tid etter ble modellen tilgjengeliggjort for andre kommuner på www.æemæ.no, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

«Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep» er en overordnet visjon for DIXI.

– Nettopp dette tok Sortland kommune på alvor da den satte i gang prosjektet som er blitt Æ e mæ. Det er en kjensgjerning at mange tunge helseproblem skyldes seksuelle overgrep. Tanken ble da å rigge kommunen slik at overgrepene kunne forhindres. Etter prosjektperioden gikk tiltakene inn som ordinære tilbud til innbyggerne i kommunen. Modellen er godt forankret i ledelsen, heter det i pressemeldinga.

Æ e mæ er en helhetlig modell som også inkluderer generell informasjon til befolkningen (særlig foreldre), kompetanseheving hos ansatte og samarbeidsrutiner i hjelpeapparatet, samt hjelpetilbud. Førstegangsforeldre blir tilbudt babymassasje for å lære å respektere barnets kropp og tolke barnets signaler. Det gjennomføres alderstilpasset undervisning om kropp, grensesetting, seksualitet og varsling fra man er nyfødt til man går ut av videregående skole. Barnehageansatte og lærere blir opplært i hvordan de snakker med barn om seksualitet, kropp og grenser.

– DIXI ønsker gjennom prisen å hedre Sortland kommune i dette arbeidet – der de skiller seg fra mange andre, med en kombinasjon av besluttsomhet, helhetlig og langsiktig tenking – og vilje til gjennomføring.

DIXI-prisen består av en kunststatue i keramikk laget av kunstner Elisabeth Helvin.