Feiring av Samefolkets dag: Fra feiringa i 2019. Foto: Innsendt

Feirer ei heil uke

I forbindelse med feiringen av Samefolkets dag den 6. februar, inviterer Vesterålen og omegn sameforening til ei uke full av aktiviteter med samisk kultur og tradisjoner.

Årets komité har satt sammen et større program rundt feiringen enn hva som er gjort tidligere. Tradisjonen tro, holdes den offisielle feiringa i Vesterålen og omegn på Sortland, som handelssentrum i regionen, skriver Vesterålen og omegn sameforening i ei pressemelding.

Feiring av Samefolkets dag: Robert Vars-Gaup. Foto: Innsendt

– Samtidig ønsker komiteen å vise frem og ta i bruk vårt nye Samiske Språkkontor for Vesterålen og Lofoten – Giellábaiki Viestterállasis/Lufuohtas, ved å holde flere arrangementer nettopp her.

Siden oppstart av språkkontoret senhøsten 2019, har prosjektleder Silja Eira Fallås gjennomført flere språk- og kulturaktiviteter på Sortland, Øksnes og i Hadsel. Senvinteren 2019 startet hun også opp et samisk språkkurs med stor suksess, med deltakere fra hele regionen.

Sámi Vahkku – Samisk uke

Sameforeninga har laget program for hele uka, fra lørdag 1. februar og helt til søndag 9. februar.

Feiring av Samefolkets dag: I Kunstnerhuset har Samisk prosjektkontor tilhold. Foto: Innsendt

Alle elever i grunnskolene i Vesterålen og Lofoten har fått invitasjon til å holde samisk kulturprosjekt og egen utstilling på sine skoler. Utstillingen kan bestå av tegninger, tegneserier, maleri, dikt, fortellinger eller andre uttrykk. Temaet for utstillingen er «Hva er Sápmi for deg?» og åpner for barnas ulike tolkninger og tanker rundt samisk kultur og historie. 
Kunstverk kan sendes til Kulturfabrikken, og ved stor deltakelse vil det bli gjort en vurdering av hva som skal stilles ut.

– Vi oppfordrer alle ordførere og drivere av offentlige bygg til å feire dagen med oss, og invitere til markering og flaggheising i alle kommunene.

Den offisielle feiringa i Vesterålen skjer på Kulturfabrikken på Sortland. Her blir det servering av mat, og foreninga har sikret flere foredragsholdere og underholdningsinnslag.

Feiring av Samefolkets dag: Thomas Hansen. Foto: Innsendt

– På programmet står det taler, appell og et sterkt innlegg fra Sannhets- og forsonings-kommisjonens representant, Marit Myrvoll, fra Evenes. Kveldens samiske musikkinnslag vil være ved Robert Vars-Gaup, noaidi – samisk sjaman.
 
Årets foredragsholder er Thomas Hansen, daglig leder ved Mearrasiida, Sjøsamisk senter i Billefjord, Porsanger. Temaet for foredraget vil være Mearrasiidas arbeid med tradisjonell kunnskap fra sjøsamiske områder, som språk, stedsnavn og lokalhistorie. Disse er også aktuelle temaer i Vesterålen og omegn, med lang sjøsamisk historie.

– Vi ønsker alle velkommen til feiring. Feiringen arrangeres i samarbeid med Kulturfabrikken Sortland og 
Giellábaiki Viestterállasis/Lufuohtas - Samisk Språkkontor.

Feiring av Samefolkets dag: Fra feiringa 6. februar i fjor. Foto: Innsendt