Illustrasjionsfoto: Utsnitt av kommunevåpenet til Hadsel. Foto: Arkiv

Felles uttalelse fra Hadsel formannskap: Full støtte til kommunens kriseledelse

HADSEL: Hadsel formannskap gir full støtte til de tiltak som er iverksatt av kommunens kriseledelse.

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen Hadsel kommune befinner seg i som følge av koronaviruset, har Hadsel formannskap sendt ut følgende pressemelding:

«Vi er svært tilfredse med måten de forskjellige tiltak er iverksatt på og gjennomføringen av disse.

Vi ønsker å gi full anerkjennelse til det arbeidet kommuneoverlegen og smittevernlegen gjør. Likeledes til alle andre innen helse som har opplevd økt arbeidspress og nye oppgaver å forholde seg til. Vi vet at blant annet hjemmetjenesten sone Melbu har hatt spesielt mye arbeidspress og nye/ekstraoppgaver, samtidig som de har hatt mange sykemeldinger som følge av at de skal holde seg hjemme ved forkjølelse og lignende. All honnør til dem.

Likeledes til foreldre som har måttet ta utfordringer med stengte skoler og barnehager og hjemmekontor, for de som har mulighet til det. Ansatte innen varehandelen og renholdere, som må møte på jobb og håndtere mulig smitte, fortjener også stor honnør.

Samlet sett vil vi uttrykke stolthet og takknemlighet for hvordan innbyggerne i Hadsel har tilpasset seg og håndtert en stor og ytterst uvanlig utfordring. Dere er med på å dra lasset alle sammen!

De siste dagene har vi opplevd forsøk på statlig overstyring av de lokale smitterverntiltakene. I Vesterålen og Lofoten går det ut på at de som kommer nordover fra områder sør for Dovre, må i 14 dagers karantene for å begrense/kontrollere smittepresset inn i landsdelen.

Vi stiller oss 100 prosent bak de kommunale bestemmelsene på dette punktet, og ønsker å vise vår fulle støtte til kommuneoverlegenes vedtak.

Administrasjonen i kommunen har vist at de planene som vi har, og sørget for jevnlig revidering av, har fungert godt. Det er også godt å se Fylkesmannens anerkjennelse av det arbeidet nordlandskommunene gjør.»